Biograafia

Autori pilt

Ülo Matjus

18/06/1942

Ülo Matjus (sündinud 18. juunil 1942 Tartus) on eesti filosoof ja literaat. Ta on Tartu Ülikooli eesti filosoofia ajaloo erakorraline professor.

Matjus on lõpetanud Tartu ülikooli cum laude filoloogi kvalifikatsiooniga eesti keele ja kirjanduse erialal 1966., aastal, aspirantuur esteetika alal 1970. aastal. Filosoofiakandidaat filosoofia ajaloo alal teemal "Проблема интенциональности в эстетике Романа Ингардена" Läti Riiklikust Ülikoolist 1975. aastal. Ta on õpetanud Tartu Ülikoolis esmajoones marksistlik-leninlikku filosoofiat ja Martin Heideggeri filosoofiat.

Ülo Matjus on avaldanud ajakirjanduses hulgaliselt artikleid. Aastail 1969-1982 sisustas ta ajakirja Looming bibliofiiliarubriiki "Index librorum", mille kaudu jõudis avalikkuseni teave olulistest raamatutest.

Matjus on Eesti Kirjanduse Seltsi ja Tartu Bibliofiilide Klubi liige. (VikipeediA)