Keegi ei kuule meid
Keegi ei kuule meid
Back Cover

“Keegi ei kuule meid”

9.99

1 laos

Seisukord: kasutatud ? Tootekood: 9789949431922 Kategooriad: , , Silt:

/—/„Kee­gi ei kuu­le mei­d” te­ge­leb tra­dit­sioo­ni­li­se prob­lee­mi­ga: mi­da te­ha olu­kor­ras, kus head va­li­kud puu­du­vad? Va­ba­taht­li­kult sõja­li­se oku­pat­sioo­ni­ga nõus­tu­mi­ne tun­dub võima­tu, vas­tu­pa­nu on aga ju­ba et­te hu­ku­le mää­ra­tud. Oma ro­maa­nis ei vaat­le Ui­bo­puu se­da küsi­must mit­te ot­sus­ta­ja­te, vaid n-ö väik­se ini­me­se pers­pek­tii­vist. Väi­ke­lin­na miljöö ja te­ge­las­te­ga­le­rii joo­nis­tu­vad teo­ses meis­ter­li­kult. Ühelt poolt saab lin­na­ke­sest lak­mus­pa­ber, mis pee­gel­dab ühis­kond­li­ke ka­taklüsmi­de mõju ta­vai­ni­me­se­le ja muu­tu­ma­tus ra­hus tuk­ku­nud kesk­kon­na­le. Tei­salt on suu­res sõjas män­gu­kan­niks muu­tu­val väi­ke­lin­nal teo­ses me­ta­foor­ne tä­hen­dus: sel­lest saab väi­ke­rii­gi mu­del.
Ui­bo­puud hu­vi­tab ini­me­se psühho­loo­gia pöör­de­li­sel ajal. Ro­maa­nis te­gut­seb ter­ve ga­le­rii väi­ke­lin­na mi­niühis­kon­na liik­meid: amet­nik­ke ja selt­si­te­ge­la­si, sõjav­äe­la­si ja po­lit­sei­nik­ke, aja­kir­ja­nik­ke ja äri­me­hi. Võimu­va­he­tus aval­dab mõju nen­de kõigi po­sit­sioo­ni­le – ning kir­ja­nik asub­ki vaat­le­ma ini­mes­te käi­tu­mist po­lii­ti­li­ses se­ga­du­ses ja sur­ve all. Aga ka isik­lik­ke va­li­kuid ei ku­ju­ta au­tor liht­sa­te ja ühes­te­na. Se­da ise­loo­mus­ta­vad kõige pa­re­mi­ni ro­maa­ni kesk­sed te­ge­la­sed, Jaan Rii­vik ja Agu Moon, kaks keh­va­dest olu­dest pä­rit noort meest, kes sa­tu­vad sõja al­gu­ses töö­le ko­ha­lik­ku aja­leh­te. Ehk­ki üks neist ot­sus­tab uue võimu­ga koostööd te­ha ja tei­ne mit­te, ei ole esi­me­se näol te­ge­mist puh­ta kol­la­bo­ran­di ja tei­se näol eht­sa vas­tu­pa­nuvõit­le­ja­ga. Enam­gi veel, aja­le­hetöö ku­ju­ta­mi­ne toob kõige sel­ge­mi­ni esi­le, et au­tor ei idea­li­see­ri pi­me­si ka ise­seis­vu­sae­ga: ka en­ne võõrvõimu tu­le­kut mõis­tab lin­navõim aja­kir­jan­dust oma kont­rol­li all hoi­da. /—/

Allikas ja täistekst: https://epl.delfi.ee/kultuur/eesti-lugu-valev-uibopuu-keegi-ei-kuule-meid?id=51163580

Tootja

Valev Uibopuu

Seisukord

kasutatud


Raamat on heas korras

Kaal

637

Kirjastus

Eesti Päevaleht

Ilmumisaasta

2009

Lehekülgi

432

Mõõdud

Tavaformaat

Kaaned

Kõvakaaneline

Ülevaated

Pole ühtegi ülevaadet.

Ole esimene, et hinnata ““Keegi ei kuule meid””

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga