Näitan 85–94 tulemust 94-st

“Talude päriseksostmise aegu”

Lugejale Ajaloolase töö mõistmiseks oleks lugejal kasulik veidi mõelda selle üle, kuidast ta ise tunnetab teda ümbritsevat elu ja selle sotsiaalpoliitilist arengut. Teavet näib ju tulevat küllaga – ajalehtede, raadio ja televisiooni kaudu – nii et kõike on isegi võimatu haarata. Ja siiski tunnetab tavaline kodanik, et andmed on vasturääkivad ning kõige olulisemate sündmuste ja […]

14.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Talurahvarahutused Eestis. Mahtra sõda.”

… Sellise suure ajaloolise draama nagu 1858. aasta talurahvarahutuste käsitlemisele asumisel tuleb eelkõige püüda anda teatud ülevaade tema tegelastest ja sellest olukorrast, milles nad tegutsesid. Seda ülesannet teenivad käesoleva töö II ja osalt III peatükk. Esimeses neist on käsitletud ühiskondlik-majanduslikku arengut Eesti alal XIX sajandi esimesel poole. On püütud näidata, mida kujutas endast teoorjus, mille […]

7.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid

“Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid” I osa 1632-1634

Tartu Ülikooli panus Eesti ja naabermaade teadusesse ja kultuurilukku on olnud silmapaistev kõigil ta eksisteerimise etappidel. Ülikooli ajaloo igakülgne ja terviklik uurimine eeldab, et vähemalt olulisemad algallikad oleksid uurijatele publikatsioonidena kättesaadavad.  

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Teatritegijad, alustajad

“Teatritegijad, alustajad”

Eesti teatrilugu 0-1917 … Käesolev töö tahab olla selles eesti lavakunsti varasemas lõigus täienduseks kõigele eelnevale – taotlusega kujutada eesti teatritegijate tööd ühtse pildina ning jälgida selles ilmnevaid põhilisi arengutendentse. Niisamuti sooviga, et selle raamatu tegelasteks oleksid need, kes alustasid. Et nende näod ja teod paistaksid lugejale vastu. Et ta saaks nendega tuttavaks, kes on […]

0.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Trükkal J. W. Lackneri tapmine

“Trükkal J. W. Lackneri tapmine”

Tüpograaf Lackneri mõrvamine Tallinnas 1865. aastal äratas üsna suurt tähelepanu; sellest kirjutasid mitmed ajalehed. Kirjutis “Uues pitavaalis” ilmus aga alles üheksa aastat hiljem. Juhtum ise on tähelepanuväärne selle imelise kergemeelsuse ja mõtlematuse poolest, millega mõrv toime pandi; samuti on iseäralik, et mõrtsukad nagu ei püüdnudki seaduse eest hoiduda. Erakordne on naisosalise Pauline Moltini osa mõrvaloos […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Üks hä tru ja öige sullane”

Elust Rootsi sõjaväes Eesti- ja Liivimaal 1654-1700 “Sest Regimentist ninck Companist kumma all ma ollen, ninck mind pannakse, ei pea ma mitte ärrajooksma, ehk pakko minnema, ei ka mind ärrapetma, waid ei mitte kord kui mul ööldakse, ninck senni kui hing mo seess ninck mul Joudo on, selle järele käüma ning juress seissma, ninck ka […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Vana Tallinn. Ehitised ja inimesed

“Vana Tallinn. Ehitised ja inimesed”

Postkaarte Sven Karjahärmi kogust Koostanud Toomas Karjahärm Eesti Vabariigi pealinn Tallinn asub Läänemere Soome lahe lõunakaldal. Linna vanimad asutusjäljed ulatuvad aega 3500 aastat tagasi. Rahvusvaheliselt tuntuks sai muistne Tallinn 9.-10.sajandil kaubateede sõlmpunkti ja sadamana. Tõenäoliselt 11. sajandil rajasid muistsed eestlased Toompeale linnuse. 13. sajandi algul vallutas Taani kuningas Valdemar II Põhja-Eesti ning taanlased hakkasid rajama […]

6.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Vana-Liivimaa maapäev”

Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu Kogu senine inimühiskonna ajalugu on näidanud, et inimesed pole oma sotsiaalsetes rollides võrdsed. Ükskõik, millist ajastut või ühiskonnakorda me ka ei vaatleks, ikka selgub, et ühtede õigused ja vabadused on suuremad kui teistel. Ning seda ka siis, kui võrdsus ja vendlus on kuulutatud ülimaks printsiibiks. Sisukord – Liivimaa riikluse kujunemisest – […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Vana-Pärnu kinnisturaamat 1451-1599”

Ulatusliku Pärnu jõgikonna suudmes asuva Pärnu linna jagavad Pärnu ja Sauga jõgi kolme ossa. Territooriumilt kõige väiksem neist asub Pärnu lahe ning Sauga jõe vahel. Kaugemas minevikus omas just see osa teistega võrreldes tunduvalt suuremaid looduslikke eeldusi asula rajamiseks. Ja kui araablane Idrisi umbes 1154. a. koostas Sitsiilias oma tuntud käsikirja ning selles märkis, et […]

5.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Vene impeerium ja rahvuslus”

Moderniseerimise strateegiad See raamat räägib paljurahvuselise Vene maailmariigi kaasajastamise strateegiatest hilise impeeriumi perioodil mõisteloo, metodoloogia ja historiograafia kontekstis. Valitseva eliidi vaatepunkt taotles ühtlustatud ja keskustatud riiki, kõikjal Vene mõju ja kohaloleku tugevdamist ning alahindas mitmekesisust. Mittevene rahvuslikud liikumised ääremaadel arendasid oma eripärast keeleliskultuurilist identiteeti ja taotlesid üha rohkem iseotsustamise õigust, mis saigi saatuslikuks Romanovite impeeriumile. […]

17.75
Kiirvaade
Lisa korvi