Näitan 97–99 tulemust 99-st

“Vana-Liivimaa maapäev”

Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu Kogu senine inimühiskonna ajalugu on näidanud, et inimesed pole oma sotsiaalsetes rollides võrdsed. Ükskõik, millist ajastut või ühiskonnakorda me ka ei vaatleks, ikka selgub, et ühtede õigused ja vabadused on suuremad kui teistel. Ning seda ka siis, kui võrdsus ja vendlus on kuulutatud ülimaks printsiibiks. Sisukord – Liivimaa riikluse kujunemisest – […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Vana-Pärnu kinnisturaamat 1451-1599”

Ulatusliku Pärnu jõgikonna suudmes asuva Pärnu linna jagavad Pärnu ja Sauga jõgi kolme ossa. Territooriumilt kõige väiksem neist asub Pärnu lahe ning Sauga jõe vahel. Kaugemas minevikus omas just see osa teistega võrreldes tunduvalt suuremaid looduslikke eeldusi asula rajamiseks. Ja kui araablane Idrisi umbes 1154. a. koostas Sitsiilias oma tuntud käsikirja ning selles märkis, et […]

5.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Vene impeerium ja rahvuslus”

Moderniseerimise strateegiad See raamat räägib paljurahvuselise Vene maailmariigi kaasajastamise strateegiatest hilise impeeriumi perioodil mõisteloo, metodoloogia ja historiograafia kontekstis. Valitseva eliidi vaatepunkt taotles ühtlustatud ja keskustatud riiki, kõikjal Vene mõju ja kohaloleku tugevdamist ning alahindas mitmekesisust. Mittevene rahvuslikud liikumised ääremaadel arendasid oma eripärast keeleliskultuurilist identiteeti ja taotlesid üha rohkem iseotsustamise õigust, mis saigi saatuslikuks Romanovite impeeriumile. […]

17.75
Kiirvaade
Lisa korvi