KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

  1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab OÜ Allkertah veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.
  2. OÜ Allkertahile kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

  1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
  2. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised
  3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

  1. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada.

Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada. Küll aga võidakse küpsiste abil kogutud informatsiooni müüa kolmandatele osapooltele. Pärast aga hakkab kasutaja saama turunduslikke kommertsteadaandeid.

  1. Võrgulehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat võrgulehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised võrgulehel meelde jätta kasutaja eelistusi (keele valik) või jätta vahele igakordne võrgulehele sisselogimine. Üldjuhul kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel. Kasutajale see otsest ohtu ei kujuta, kuid isikuandmete kaitse seisukohalt võib sellist tegevust nimetada isiku privaatsuse rikkumiseks. Seda juhul, kui võrgulehel pole küpsiste kasutamisele viitavat teavitust.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Ajutised ehk seansi küpsised kustutab arvuti pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meeldejätmiseks.

Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Võrgulehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:

Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.

Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast.

Spetsiifiliselt jagatakse küpsised veel:

Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.

Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse kõige enam ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

Autentimise küpsised, mis võimaldavad võrgulehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutavad võrgulehed näiteks sisselogitud kasutaja identifitseerimiseks (internetipanganduse võrgulehel), kasutajad saavad end järjestikuste võrgulehtede külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule, nagu konto saldo, ülekanded jne. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.

Reklaamiküpsised, mida võrgulehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid. Sellised multimeedia küpsised on üldiselt tuntud kui flash küpsised, kuna tänapäeval enim kasutatud interneti videotehnoloogia on Adobe Flash. Kuna multimeedia esitamine on üldjuhul ajutise iseloomuga, peaksid need küpsised seansi lõppedes aeguma.

Suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks

Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mida võrgulehtede haldajad võivad võrgulehe teenusloogikasse kohaldada. Nende moodulite abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu oma sõpradega. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad.

 

OÜ ALLKERTAH veebipoe „Vana ja Hea raamat“ müügi- ja privaatsustingimused.

Üldtingimused
Üldised tellimistingimused kehtivad meie kodulehel vanajahea.ee, mobiilirakenduses tekkivate õigussuhete korral.
Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja meie veebipoe vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.

1. Tellimise kord: vaata täpsemalt alalõigust „Kuidas osta?“
1.1 Toodete tellimiseks ei pea tellija registreerima end kasutajaks.
1.2 Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad kõiki seadustega ettenähtud makse. Lisakulusid sel moel ei lisandu.
1.3 Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.
1.4 Tellimus on meie poolt kätte saadud, kui meie kodulehelt on teie meilikontole laekunud automaatselt vastav tellimuse kinnitus.
1.5 Tellimused toimetab kohale tellija poolt valitud postiasutus. Meie toimetame tellimuse omapoolsesse postiasutusse üldjuhul järgmisel tööpäeval. Erandkorras kuni kolme tööpäeva jooksul.
1.6 Postikuludega saab tutvuda alalõigust „Postikulud“.
1.7 Tellimuse eest saab maksta arvega ning PayPal kontoga. Läbi Maksekeskuse toimuvat otsemaksmist (nn Tagasi kaupmehe juurde) ei ole. Kui tellimuse eest ei ole makstud seitsme tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.
1.8 Tellimuse saab tagasi saata 14 päeva jooksul. Täpsemalt vaata alalõigust „Kauba tagastamisõigus“.

2. Tellija õigused
2.1 Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes meie poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
2.2 Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne, vastavuses kirjeldusele.
2.3 Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone.
Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet enam ei ole müügil, siis tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse tellijale toote maksumus.
2.4. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

3. Tellija kohustused
3.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.
3.3 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri me tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtame tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
3.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4.Meie õigused
4.1 Meil on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.
4.2 Meil on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.
4.4 Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri me tellimuse jõustumist.
4.5 Kõik pildid on illustratiivse tähendusega.
4.6 Meil on õigus tellimusest taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud. Sellisel juhul makstakse ostjale raha tagasi. Tagasimaksmine toimub 5 tööpäeva jooksul tellimuse saabumisest.
4.7 Juhul, kui toote hind või postikulu on süsteemi vea tõttu muutunud valeks, ei ole me kohustatud seda antud hinnaga müüma ja teile tagastatakse raha 5 tööpäeva jooksul.

5. Meie kohustused
5.1 Me kohustume toimetama tellijani tellitud tooted või teavitama tellijat kui mingil põhjusel ei ole see võimalik.
5.2 Kohustume tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul ning teavitama sellest tellijat.
5.3 Hoidma kliendiandmeid salajas. Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
5.4 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole või kohtusse.

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: kerli.hirv@vanajahea.ee.