Biograafia

Autori pilt

Amar Annus

03/02/1974

Amar Annus (sündinud 3. veebruaril 1974) on eesti assürioloog ja tõlkija. Ta on filoloogiadoktor (Helsingi Ülikool).

1992-1998 õppis Annus Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, kaitses 1998. aastal magistriväitekirja. 2003. aastal kaitses ta Helsingi Ülikooli Aasia ja Aafrika uuringute instituudis Tarmo Kulmari juhendamisel doktoriväitekirja filoloogias teemal "The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia" (oponendid Jaan Puhvel ja Simo Parpola).

Annus on töötanud mittekoosseisulise õppejõuna Tartu Ülikooli usuteaduskonnas (1999), Tallinna Pedagoogikaülikooli Idamaade filoloogia kabinetis (1999-2000), Eesti Humanitaarinstituudi orientalistikaosakonnas (2000 ja 2002) ning 2004. aastal Helsingi Ülikooli Aasia ja Aafrika instituudis. 2003-2005 oli ta Helsingi Ülikooli uurija.

2006.-2008. aastal töötas Annus erakorralise teadurina Tartu Ülikooli usuteaduskonna Lähis-Ida vanade keelte ja kultuuride õppetoolis ning 2008. -2009. aastal teadurina filosoofiateaduskonna kirjanduse ja rahvaluule osakonnas. 2008-2009 oli ta järeldoktorantuuris Chicago Ülikooli orientalistika instituudis ja seejärel 2010 Andrew W. Melloni stipendiaadina W. F. Albrighti arheoloogiliste uuringute instituudis Jeruusalemmas. Alates 2010. aastast on Annus Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika õppetooli dotsent.

Amar Annust võib pidada esimeseks professionaalseks eesti assürioloogiks. Ta on tõlkinud eesti keelde mitmeid Mesopotaamia tekste ning koostanud muinasaja kirjanduse antoloogiaid. Samuti on ta toimetanud Haljand Udami Koraani-tõlke, mille andis välja kirjastus Avita. (wikipeedia)