Biograafia

Autori pilt

Eve Pärnaste

19/02/1951

Eve Pärnaste (sündinud 19. veebruaril 1951) on Eesti ühiskonnategelane, poliitik ja vabadusvõitleja.
Ta lõpetas aastal 1974 Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriaalal (spetsialiseerumisega sotsiaalpsühholoogiale).
Ta oli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei algatajaid.
Ta oli Hirvepargi miitingute üks eestvedajaid (alates 1987. aastast).
Ta oli Eesti Komitee sekretär.
Ta oli Põhiseaduse Assamblee üks liikmeid.
Liitus 2018. aastal EKREga. (wikipedia)