Biograafia

Autori pilt

Georg Brandes

04/02/1842

Georg Brandes (4. veebruar 1842 Kopenhaagen - 19. veebruar 1927 Kopenhaagenis) oli taani kirjandusteadlane ja kriitik, kes romantismivastasena ning realismi ja naturalismi pooldajana saavutas rahvusvahelise mõju.
Kopenhaageni ülikoolis peetud loengusarja põhjal valmis tema suurteos "Hovedstromninger i det nittende Aarhundredes Litteratur"("Üheksateistkümnenda sajandi kirjanduse peavoolud", 6 köidet, 1872-90).
Brandese uurimused Kierkegaardist, Ludvig Holbergist, Shakespeare´ist, Goethest, Voltaire´ist rajasid teed võrdlev-ajaloolisele kirjandusteadusele.
Brandest on nimetatud Ibseni ja Nietzsche, piiratud ulatuses ka Dostojevski avastajaks. (wikipedia)