Biograafia

Autori pilt

Mati Mandel

11/06/1945

Mati Mandel (sündinud 11. juunil 1945 Tartus) on eesti arheoloog ja ajaloolane.

Ta lõpetas 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arheoloogia spetsialiseerunud ajaloolasena.

Kaitses 1992. aastal magistritöö "Võitlusnuga ja mõõk Muinas-Eesti relvastuses" ja 2003. aastal doktoritöö "Läänemaa kalmed 5.-13. sajandil".

Mandel on arheoloogilise leiumaterjali põhjal uurinud peamiselt Läänemaa muinas- ja keskaega, aga kirjalike allikate valguses on ta uurinud ka 1940. aastate ajaloosündmusi Läänemaal ja Harjumaal. Kitsamalt 1944. aasta septembri sündmusi Keilas, Haruteel, Pääskülas, Laagris ning Jälgimäel. (VikipeediA)