Biograafia

Autori pilt

Matthias Alexander Castren

02/12/1813

Matthias Alexander Castren (myös muodossa Matias Aleksanteri Castren; 2. joulukuuta 1813 Tervola - 7. toukokuuta 1852 Helsinki) oli Helsingin yliopiston ensimmäinen suomen kielen professori ja uralilaisten kielten tutkimuksen ja etnografian uranuurtaja. Castrenin tutkimukset loivat pohjaa muun muassa fennougristiikalle ja etnolingvistiikalle.

Hän teki kaksi matkaa Siperiaan, jossa tutki useita kieliä. Hän työsti lopulta peräti 14 siperialaisen kielen kieliopit. Castren keräsi matkoiltaan myös laajan kansatieteellisen ja arkeologisen kokoelman. Ennen Siperianmatkojaan hän oli tutkinud saamelaisia ja runonlauluperinnettä. Tutustuttuaan vienalaiseen runokieleen Castren kirjoitti kehutun ruotsinnoksen Kalevalasta. (WikipediA)