Biograafia

Autori pilt

Peter Englund

04/04/1957

Peter Englund (sündinud 4. aprillil 1957 Bodenis Norrbotteni läänis) on rootsi ajaloolane ja kirjanik, Rootsi Akadeemia liige aastast 2002.

Englund õppis arheoloogiat, ajalugu ja teoreetilist filosoofiat Uppsala Ülikoolis ja sai sealt kandidaadikraadi (bakalaureusekraadi) 1983. aastal. Doktoriväitekirja kaitses ta 1989. aastal, see kandis pealkirja "Det hotade huset" ("Ohustatud/ähvardatud maja") ning see käsitles 17. sajandi rootsi aadli maailmapilti.

Seejärel avaldas ta teoseid Rootsi suurvõimu ajastust ning 1996. aastal ilmus tema ajalooliste esseede kogumik "Brev fran nollpunkten" ("Kirjad nullpunktist"). Raamat koosnes kuuest kirjutisest, mis käsitlesid 20. sajandi hämaramaid tahke: Esimest maailmasõda, Stalini terrorit, arhitektuuri Nõukogude Liidus ning Saksamaal, Hitleri terrorit, Saksamaa linnade pommitamist ja tuumapommide heitmist Jaapanile (ja lisaks Natsi-Saksamaa sõja-aegset tuumaprogrammi. (wikipedia)