Biograafia

Autori pilt

Ülo Tedre

12/02/1928

Ülo Tedre (12. veebruar 1928 Tallinn - 9. märts 2015) oli eesti rahavluuleteadlane.

Ülo Tedre sündis 12. veebruaril 1928 Tallinnas kooliõpetaja peres. Ta asus aastal 1937 õppima Jakob Westholmi Gümnaasiumis, kuid lõpetas aastal 1946 Tallinna 7. Keskkooli. Aastatel 1946-1951 õppis ta Tartu Riikliku Ülikooli ajalookeeleteaduskonna eesti filoloogiat, spetsialiseerudes rahvaluulele. Lõpetas selle 1951. aastal eesti filoloogina, diplomitööga rahvaluule erialal. Järgnes kraadiõpe ja väitekiri teemal "Klassivõitluse kajastamine XX sajandi eesti lõppriimilises rahalaulus", mis käsitles muu hulgas kirjalikke riimilisi rahvalaule ning rahvalauluvormide paralleelset kirjalikku ja suulist levikut.

Pikemalt töötas ta Tallinnas asutatud Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektoris (1940-1999, aastail 1962-1991 sektori juhatajana, 1991-2001 folkloristika osakonna vanemteadurina). Ülo Tedre uurimistegevus oli seotud erinevate laulukultuuride ja -stiilidega (regilaul, uuemad laulud), kombestiku ja eriti maskeerimise uurimine, folkloristika ajaloo käsitlemine.

Ülo Tedre on umbkaudu 400 kirjatöö autor, millest mahukamad on "Eesti rahvalaulud. Antoloogia I-IV" (1969-1974), koostöös Hilja Kokamäega 1999 lõpetatud Jõhvi ja Iisaku regilaulude suurteos "Vana kannel 8". Kombestiku alal valmis tal ülevaade "Eesti pulmad" (1973), 2000 osales ta Carsten Bregenhoj ja Terry Gunnelli juhitud Põhjamaade maskeerimistavade projektis "Maks and mumming in the Nordic area", mille tulemusena valmis poolesajaleheküljeline ülevaade "Masks and mumming in Estonia" (2007).

Folkloristika ajaloo kirjutised on seotud Walter Andersoni, August Annisti, Matthias Johann Eiseni, Oskar Kallase, Oskar Looritsa, Juhan Peegli jt tegevusega. Samuti on ka kirjutanud enam kui 80 arvustust erialastele raamatutele, olnud viljakas toimetaja, keskkooliõpikute ja kirjanduslugude rahvaluule käsitluste autor.

Sovetlikus Eestis oli ta üks rahvusvahelisemaid folkloriste, nii suhteid sõlmides ja hoides, aga ka võõrkeeltes avaldades: näiteks folkloristika ajaloo ja rahvajuttude käsitlused, eesti, vene, inglise ja saksa keeles ilmunud populaarsed kombestikukäsitlused jpm. Viljakas oli koostöö helilooja Veljo Tormisega: ta lõi ja seadis kooriseadetele tekste, koostas populaarse "Regilauliku". (VikipeediA)