Biograafia

Autori pilt

Urmas Nõmmik

07/06/1975

Urmas Nõmmik (sündinud 7. juunil 1975) on eesti teoloog ja piibliteadlane.
Ta on Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent ja olnud EELK Usuteaduse Instituudi lektor ja dotsent.
Tema peamiseks huviks on Vana Testament, mõjutajateks on olnud tema õpetajad professor Otto Kaiser Saksamaal ja professor Kalle Kasemaa Eestis. Vana Testamendi juures on Urmas Nõmmiku põhilisteks uurimisvaldkondadeks poeesia, Vana Iisraeli usundilugu, Genesise esiisade lood, psalmid, tarkuskirjandus, eriti Iiobi raamat, selle teoloogia, tekstilugu, traditsioonilugu ning poetoloogia.
Urmas Nõmmik on Uku Masingu Kolleegiumi vanem, Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees ning Society of Biblical Literature ja European Association of Biblical Studies liige. Ta on ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige. (wikipedia)