Biograafia

Autori pilt

Vilma Trummal

21/11/1924

Vilma Juliane Trummal (neiupõlvenimi Õunroos; sündinud 21. novembril 1924 Harjumaal) on Eesti ajaloolane.

1950 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna. Ta on ajalookandidaat aastast 1955. Samal aastal algas ka Vilma Trummali töö õppejõuna ülikoolis. Ta on üks arheoloogia õppetooli taasrajajatest Tartu Ülikoolis. Aastakümneid oli ta ainus arheoloogiaõppejõud Eestis.

Teadustöös keskendus Vilma Trummal esmajoones Tartu uurimisele. Aastail 1956-1958 ja 1960 juhendas ta arheoloogilisi kaevamisi Tartu linnusel, mille uuringutulemused avaldas 1964. aastal eraldi raamatuna. Teadustöid ja populaarteaduslikke kirjutisi on üle 50.

1966-1988 juhatas ta mitmeid arheoloogilisi uurimistöid Tartu vanalinnas, misläbi esmakordselt saadi ülevaade vanalinna kultuurkihi stratigraafiast ja iseloomust. Tema kaevamistel kogutud leidudega pandi alus Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule. Pensionile jäädes annetas Vilma Trummal põhiosa kogutud erialaraamatutest ülikoolile ning pani sellega aluse arheoloogia õppetooli ja kabineti raamatukogu taastamisele. (VikipeediA)