Biograafia

Autori pilt

Juhan Kreem

26/07/1971

Juhan Kreem (sündinud 26. juunil 1971) on eesti ajaloolane.

Kreem omandas keskhariduse Tallinna Nõmme Gümnaasiumis ja õppis Tartu Ülikoolis ajalugu aastatel 1989-1993. Seejärel täiendas ta end Kesk-Euroopa Ülikooli keskaja osakonnas Budapestis, kust sai 1995. aastal magistrikraadi. 2002. aastal sai Kreem Tartu Ülikoolist ajaloodoktori kraadi, tema dissertatsiooni teemaks oli Tallinna ja Liivi ordu suhted 15. sajandil. Kreem tegelebki peamiselt Liivimaa keskaja, eriti Liivi ordu ajaloo uurimisega.

1994-1996 töötas Kreem teadurina Eesti Meremuuseumis, alates 1996. aastast töötab ta samal ametikohal Tallinna Linnaarhiivis. 2010. aastast alates on ta ka Tallinna Ülikooli erakorraline vanemteadur.

Alates 2003. aastast on Kreem rahvusvahelise Linna-ajaloo komisjoni liige, 2006. aastast Balti Ajaloo Komisjoni kirjavahetajaliige. Lisaks kuulub Kreem ka Akadeemilisse Ajalooseltsi ning Meremuuseumi nõukokku. (wikipedia)