Biograafia

Autori pilt

Inna Põltsam-Jürjo

Inna Põltsam-Jürjo (snd 1969) on ajaloolane, Tallinna Ülikooli vanemteadur. Tema peamine uurimisvaldkond on kesk- ja varauusaja argikultuur. Avaldanud raamatu söömisest-joomisest keskaja Tallinnas (Argo 2002; Hea lugu 2013)