Biograafia

Autori pilt

Raimo Pullat

03/04/1935

Raimo Pullat (sündinud 3. aprillil 1935 Tallinnas) on eesti ajaloolane.
Alghariduse omandas Raimo Pullat Kavastu algkoolis Virumaal. 1958. aastal lõpetas ta ajaloolasena Tartu Riikliku Ülikooli, jätkas õpinguid ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirantuuris, 1964 kaitses ajalookandidaadi, 1972 ajaloodoktori kraadi uurimusega teemal "Eesti linnarahvastik 18. sajandi lõpust kuni 1940" ning sai 1998. aastal Oulu Ülikoolist teemaga "Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert (Eesti linnarahvastik 18. sajandil)" filosoofiadoktori kraadi (laudatur). Tallinna Ülikooliga on Raimo Pullat seotud alates aastast 1995. Aastatel 2000-2005 töötas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis professorina, alates 2005. aastast on ta Tallinna Ülikooli emeriitprofessor.
Pullat on peamiselt uurinud linnaajalugu. Ta oli üks selle suuna taasalgatajaid Eestis 1970. aastatel. Lisaks on ta uurinud salapiiritusevedu Läänemerel ning Eesti ja Poola suhteid.
Raimo Pullat andis olulise panuse Tallinna Linnaarhiivi varade tagasisaamiseks Saksamaalt. Arhiiv tagastati 1990. aastal. (wikipedia)