Biograafia

Autori pilt

Ruth Alas

05/08/1960

Ruth Alas (5. august 1960 Türi - 23. jaanuar 2018) oli eesti juhtimisteadlane, Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli juhataja.

Ruth Alas lõpetas Türi Keskkooli 1978. aastal kuldmedaliga. Samal aastal astus ta Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI, praegune Tallinna Tehnikaülikool) majandusteaduskonda. Majandusinseneri diplomi sai Ruth alas 1983. aastal. Seejärel asus ta õppima Tartu Riiklikku Ülikooli (TRÜ, praegune Tartu Ülikool) psühholoogia osakonda. 1987. aastal sai Ruth Alas psühholoog-õpetaja diplomi.

Aastatel 1981-1991 töötas Ruth Alas programmeerijana Eesti Põllumajanduse Arvutuskeskuses ning aastatel 1991-1995 konsultandina ettevõtetes Mainor-Konsultant ja Ariko Reserv. Aastatel 1995-1997 õppis Ruth Alas Estonian Business Schooli (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppes ning aastatel 1998-2002 EBSi doktoriõppes. 2003. aastal anti Ruth Alasele EBSi doktorikraad ärijuhtimises (PhD).

1997. aastal osales Ruth Alas juhtimisalasel täiendkoolitusel Ameerika Ühendriikides Bentley Kolledžis (Bentley College, praegune Bentley University) ning 1999. aastal rahvusvahelisel täiendkoolitusel Hispaanias IESE Business Schoolis (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Universidad de Navarra). 2004. aastal anti Ruth Alasele doktorikraad majandusteadustes (PhD) Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Ta kaitses doktoritöö teemal "Organisational changes during the transition in Estonia: major influencing behavioural factors".

Aastal 1995 alustas Ruth Alas tööd EBSis lektorina. 1996. aastal valiti ta EBSi juhtimise õppetooli juhataja kohusetäitjaks ning 2003. aastal juhtimise õppetooli juhatajaks. Aastatel 2006-2014 töötas ta EBSi teadusprorektorina. Alates 1997. aastast oli ta EBSi senati liige. Ruth Alas õpetas peamiselt juhtimise aluste ja muudatuste juhtimise õppeaineid.

Ruth Alas kuulus mitme teadusorganisatsiooni juhatusse ja nõukokku ning osales uurmisgruppide töös. Ta esines ettekannetega rohkem kui 50 rahvusvahelisel konverentsil ning korraldas Eestis rahvusvahelisi ja piirkondlikke teaduskonverentse personalijuhtimise ja muudatuste juhtimise alal. 2011. aastal oli ta Tallinnas toimunud Euroopa Juhtimisakadeemia (European Academy of Management, EURAM) konverentsi eesistuja. Ta algatas alates 2006. aastast toimuvate Euroopa Juhtimisuuringute Instituudi (European Institute for Advance Studies in Management, EIASM) iga-aastaste kollokviumide sarja organisatsioonide arendamise ja muudtatuste juhtimise alal. (wikipedia)