Biograafia

Autori pilt

Ülle Liitoja-Tarkiainen

17/09/1957

Ülle Tarkiainen (sündinud Liitoja; 17. septembril 1957 Türil) on eesti ajaloolane.
Ta lõpetas 1975. aastal Türi Keskkooli ja 1981. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakonnas. Aastal 1987 kaitses ta samas ajalookandidaadi kraadi. Aastatel 1994-1999 oli ta Tartu Ülikoolis ajaloodoktorant ja sai 2000. aastal filosoofiadoktori kraadi.
Aastatel 1981-1984 oli ta Tartu Riiklikus Ülikoolis aspirant. Aastatel 1984-1991 oli ta ajaloo ja semiootika labori nooremteadur ning 1991-1994 samas vanemteadur. Aastatel 2000-2005 töötas ta Soome Rahvusarhiivis teadurina ning aastatel 2001-2005 ka Eesti Põllumajandusülikooli maastikuarhitektuuri dotsendina. Alates 2005. aastast on ta Tartu Ülikoolis üldajaloo vanemteadur.
Alates 2003. aastast on Tarkiainen Akadeemilise Ajalooseltsi liige, alates 2007. aastast Eesti Arhivaaride Ühingu liige ja TÜ ajaloo osakonna nõukogu liige. Alates 2006. aastast kuulub ajakiri "Forschungen zur baltischen Geschicte" toimetuskollegiumi.
Tarkiainen tegeleb peamiselt agraar- ja kultuuriajaloo uurimisega. (wikipedia)