Näitan 1–12 tulemust 31-st

Eesti adjektiivisüntaks

“Eesti adjektiivisüntaks”

Monograafia esitab eesti adjektiivpredikatiivi, adjektiivatribuudi ning adjektiivide gradatsioonisüsteemi semantilis-süntaktilise kirjelduse. Raamat on mõeldud eeskätt filoloogidele.

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti keele allkeeled

“Eesti keele allkeeled”

Õpik gümnaasiumile. Sellest raamatust saad vastuse mitmele küsimusele eesti keele kohta. Mis on allkeeled ehk eesti keele püsivad variandid? Mille poolest erinevad kirjakeel, kirjalik keel, suuline keel, netikeel, murdekeel ja ilukirjanduslik keel? Kus ja kuidas erinevaid allkeeli kasutatakse? Millest on allkeelte erinevused tingitud?

4.55
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti keele foneetika ja morfoloogia”

Hoiatus. See õpik sisaldab palju rohkem, kui on ette nähtud kehtivas gümnaasiumi ainekavas. Eelkõige on õpik mõeldud gümnaasiumi vanemate klasside õpilastele, kes küsivad emakeele kohta rohkem, kui ainekava ette näeb. Õpik lähtub veendumusest, et sügavam huvi saab tekkida ainult selle vastu, millest rohkem teatakse. Gümnaasiumis peab olema võimalik sellist huvi äratada ka emakeele ja keele […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti keele harjutustest

“Eesti keele harjutustest”

Algtase ja muukeelne põhikool See harjutusvihik on mõeldud kõigile, kes valmistuvad eesti keele algtaseme eksamiks või muukeelse põhikooli eesti keele lõpueksamiks. Harjutusvihikus on neli täismahus testi. Testide temaatika on küll õpilaspärane, ent testid vastavad oma raskusastmelt algtaseme eksami testidele. Vihiku kaaned kulunud ja väheke muljutud.

0.75
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti keele mõisteline sõnaraamat 1-22 + eesti keele mõistelise sõnaraamatu indeks. 22 vihikut + 1 raamat”

Emakeele sõnavara iga eestlase riiulile! Kirjastus Vaba Eesti väljaandel hakkab 1957. a. ilmuma eesti keele kõige suurem sõnaraamat, prof. A. Saareste “Eesti mõisteline sõnaraamat” Autor on sõnaraamatu ainestikku kogunud a. 1915. alates, käsikirja peamiselt koostanud a. 1941 peale, eriti aga paguluses, oma materjali täiendades Rootsis ja muil mail üle 200 agara eesti rahvakeele tundja abil. […]

150.00
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti keele põhisõnavara sõnastik

“Eesti keele põhisõnavara sõnastik”

Eesti Keele Instituut. Sõnastikus on 5000 eesti keele olulisemat sõna, mis on seletatud lihtsas keeles. Siit saad vaadata, kuidas neid sõnu hääldada, käänata või pöörata, milliste teiste sõnadega nad sageli koos esinevad ja mis vormis peavad nendega seotud sõnad lauses olema. Lisaks leiad sõnastikust pildid, õppelehed ja eesti keele grammatika tabelid. Sõnastik aitab nii algajal […]

14.55
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega”

– üle 15 000 mahuka sõnaartikli– 976 lk– esmatrükk 2008– lihtne ja ülevaatlik Eesti keele rahvasõnaraamat annab– hea valiku eesti keele põhisõnavarast– sõnade põhitähenduse– illustratsioonid tähenduse selgitamiseks– käänamise ja pööramise– kasutusnäited ja väljendid– stiili- ja erialamärgendid– keelekommentaarid– lisaosas:  – eesti keele õigekirjareeglid  – valik Eesti kohanimesid koos käänamisega  – eesti keele sõnamoodustus Eesti keele rahvasõnaraamat […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti keeleõpetuse reegleid

“Eesti keeleõpetuse reegleid”

Keeleõpetuse alad. Grammatika. 1. Häälikuõpetus e. foneetika käsitleb häälikute laadi ning pikkust ja astmevaheldust; sellega seoses on hääldamisõpetus e. ortoeepia. 2. Vormiõpetus e. morfoloogia tutvustab sõnaliike ja sõnade muutumisviise. 3. Lauseõpetus e. süntaks sisaldab õpetuse lause koosseisust, sõnade seostest lauses ja lausete liikidest. 4. Tuletus- e. derivatsiooniõpetus käsitleb uute sõnade moodustamist tuletusliidete abil ja sõnade […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Apostlite teod

“Eesti õigekeel”

Öeldakse, et keelega võib rohkem haiget teha kui terariistaga. See on tõsi. Sõnaga võib võita sõpru ja soetada vaenlasi. Vähe sellest, mõni tühine liigutuski võib esile kutsuda raevu, silmapilgutuses peituda sümpaatia ja põlglikus grimassis vihkamine. Kõigil neil puhkudel on tegemist keelega: žestide, miimika ja muidugi kõige vägevama relva – sõnaga. Jutt reedab, missuguse inimesega tegemist […]

5.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti ortograafia

“Eesti ortograafia”

Sisukord: Täheortograafia; Algustäheortograafia; Kokku- ja lahkukirjutamine; Lühendamine; Numbrite kirjutamine; Kirjavahemärgid.

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti ortograafia

“Eesti ortograafia”

Oma- ja võõrsõnade õigekiri. Suure algustähe kasutamine. Kokku- ja lahkukirjutamine. Lühendamine. Numbrite kirjutamine. Kirjavahemärgid. Kõik see, millega eesti keele kirjutajail võib raskusi olla. Õppuritele ja õpetajatele, sekretäridele ja toimetajatele, kõigile, kel on tarvis eesti keelt õigesti kirjutada.

2.54
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti oskuskeel

“Eesti oskuskeel”

Raamatus käsitletakse üldkeele, oskuskeele ja oskussõnavara vahekordi, analüüsitakse termini mõistet, tema tähenduslikke ja vormilisi iseärasusi, moodustusviise ning nõudeid terminile, selgitatakse terminisüsteemi ehitust ning oskuskeelekorralduse, sealhulgas oskussõnavara standartiseerimise olukorda ja probleeme. Käsiraamat on mõeldud eelkõige neile, kel tuleb tegelda eestikeelse terminoloogia loomise või korrastamisega mis tahes erialal, kuid on huvipakkuv ka lingvistidele ja ajakirjanikele ning üldse […]

2.99
Kiirvaade
Lisa korvi