Näitan 1–20 tulemust 94-st

“1000 tähtsamat sõna. Inglise keel. Lõbu ja armastus”

Leiate armastuse sõnavara. Elavdate oma armuelu. Saate rohkem vestelda nii seigeldes kui ka kahekesi olles. 1000 tähtsamat sõna muudavad armuelu üllatavalt nauditavaks. Ettevaatust! Mitte noorukitele! Lisaks test: Kui hästi ma oskan? (taskuformaat)

6.90
Kiirvaade
Lisa korvi
15 minutit araabia keelt

“15 minutit araabia keelt”

Õppides ainult 15 minutit päevas, hakkate mõistma ja kõnelema araabia keelt. Õppimise teeb kiireks, kergeks ja lõbusaks uudne, visuaalne lähenemine keelele. Ei kirjutamist ega kodutöid – õppimisel ja õpitu kordamisel kasutame kaaneserva pikenduslipikut. Näited hõlmavad olulise ja esmavajaliku nii puhkuse kui argipäeva miljööst. Kerge ja kiire võimalus suhtluskeele omandamiseks. Sari: Oma silm on kuningas (taskuformaat)

9.99
Kiirvaade
Lisa korvi
A Reader Dictionary of phrase and idiom

“A Reader Dictionary of phrase and idiom”

Sõnaraamatus on esitatud ainult kaasaegses ilu- ja ajakirjanduses sagedamini esinevad väljendid. Seletused on varustatud lausenäidetega. Sõnastik on mõeldud kasutamiseks ingliskeelse teksti lugemisel.

7.67
Kiirvaade
Lisa korvi
Aseri-eesti sõnaraamat

“Aseri-eesti sõnaraamat”

Esimene aseri-eesti sõnaraamat sisaldab pisut üle 12000 märksõna ja püsiväljendi. Lisaks on toodud näiteid liitverbide ja enamlevinud sõnade kasutamisest lausekonstruktsioonides.

7.67
Kiirvaade
Lisa korvi
Blueprint Upper Intermediate

“Blueprint Upper Intermediate: Teacher’s Book and Student’s Book” 2 raamatut

“Blueprint Upper Intermediate” is the fourth level in the Blueprint series, taking students to FCE preparation level. The course builds fluency and accuracy in a way that is constantly challenging and motivating, offering material to maintain and enhance confidence and learner independence. Each book in the series contains a wide range of reading material, including […]

19.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Cambridge English for Schools

“Cambridge English for School 3: Student’s Book Three, Workbook Three, Teacher’s Book Three” 3 raamatut

Cambridge English for Schools offers an exciting approach to English for students from eleven to sixteen years old. This five-level course for young students has won worldwide praise for its innovative approach that really works. It was the first course to be fully based on CLIL (Content and Language Integrated Learning) principles. Cambridge English for […]

29.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Chineasy. Lihtne nagu hiina keel”

Chineasy on uus visuaalne meetod, mille eesmärgiks on teha hiina kirjamärkide lugemine lõbusaks ja hõlpsaks. Jättes meelde kõige sagedamini esinevad kirjamärgid – keele ehitusklotsid -, suudab lugeja kärmelt haarata põhimõisteid ja sõnade tähendust, saavutada enesekindluse hiina kirja lugemisel ning ühtlasi parema arusaamise hiina keelest ja kultuurist. Hiina on koduks igivanadele traditsioonidele, hingematvalt kaunitele kunstiteostele ja […]

8.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Deverbaalne nominaaltuletus eesti murretes

“Deverbaalne nominaaltuletus eesti murretes” 1. osa

Käesoleva uurimuse pealkiri sai sõnastuse 1977. aastal. Järgnesid aastad, kus jätkus mõnikord aega tegelda individuaalteemaga, et koguda keeleainest ja lugeda erialast kirjandust. Mõnikord tuli oma teema kauaks kõrvale panna, sest muud tööd (“Eesti murrete sõnaraamat”, “Atlas Linguarum Europe”) olid pakilisemad. Neil aastail puutus näppu palju murdesõnu, mis muidu oleksid ehk jäänud kahe silma vahele, ja […]

11.50
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti-soome sõnaraamat

“Eesti – soome sõnaraamat”

Sõnaraamat sisaldab eesti keele põhisõnavara kõrval ka tavalisemat erialasõnavara ja fraseoloogiat. Lisaks mõlema keele tüüpsõnaloenditele on raamat varustatud soome ja eesti keele hääldamise juhendiga, soome asesõnade ja liitarvsõnade käänamise tabelitega, eesti lühendite ning tuntumate kohanimede registriga.

3.85
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti-soome sõnaraamat

“Eesti – soome sõnaraamat”

Käesolev kirjastusosaühisuse “Otava” Helsingis 1917.a. väljaantud L. Kettuse “Eesti-soome sõnaraamat” on avaldatud üksikute kärbetega ja osaliselt kohaldatud tänapäevasele kirjakeelele.

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti-soome sõnaraamat

“Eesti – soome sõnaraamat”

Käesolev kirjastusosaühisuse “Otava” Helsingis 1917. a. väljaantud L. Kettuse “Eesti – soome sõnaraamat” on avaldatud üksikute kärbetega ja osaliselt kohaldatud tänapäevasele kirjakeelele.

3.85
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti keele sõnaraamat. ÕS1999”

Teie ees on eesti keele sõnaraamat. See raamat jätkab 1918. aastal alustatud eesti õigekeelsussõnaraamatute traditsiooni. Tollel üle 80-aastasel pikal teel on iga sõnaraamat olnud oma loomisajajärgu ja loojate nägu. Nii ka käesolev. Sõnaraamatu kirjutamisel on kasutatud kõike, mida eesti keele uurimisel on praegu pakkuda ja mida raamatu tegijad on jõudnud läbi töötada. Kõige enam on […]

11.55
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti keeleõpetuse reegleid

“Eesti keeleõpetuse reegleid”

Keeleõpetuse alad. Grammatika. 1. Häälikuõpetus e. foneetika käsitleb häälikute laadi ning pikkust ja astmevaheldust; sellega seoses on hääldamisõpetus e. ortoeepia. 2. Vormiõpetus e. morfoloogia tutvustab sõnaliike ja sõnade muutumisviise. 3. Lauseõpetus e. süntaks sisaldab õpetuse lause koosseisust, sõnade seostest lauses ja lausete liikidest. 4. Tuletus- e. derivatsiooniõpetus käsitleb uute sõnade moodustamist tuletusliidete abil ja sõnade […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Allahindlus!

“Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. 1-4. vihik. 4 raamatut”

Sõnaraamat hõlmab tänapäeva leksika põhiosa selle mitmesugustel lasutusaladel. Siia on koondatud sõnavara ilukirjandusest, ajalehtedest ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest ja vähemal määral ka teaduslikust kirjandusest. Sõnaraamatu põhieesmärk on avada sõnade tähendus ning näitestiku kaudu välja tuua olulisemad semantilised ja süntaktilised seosed, milles nad esinevad. Sõnaraamat on määratud kõigile neile, kes tunnevad huvi meie sõnavara tähenduskülje vastu. […]

Original price was: €14.90.Current price is: €8.99.
Kiirvaade
Lisa korvi
Allahindlus!

“Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. II köide. 1. vihik”

II köide. 1. vihik K Sõnaraamat hõlmab tänapäeva leksika põhiosa selle mitmesugustel lasutusaladel. Siia on koondatud sõnavara ilukirjandusest, ajalehtedest ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest ja vähemal määral ka teaduslikust kirjandusest. Sõnaraamatu põhieesmärk on avada sõnade tähendus ning näitestiku kaudu välja tuua olulisemad semantilised ja süntaktilised seosed, milles nad esinevad. Sõnaraamat on määratud kõigile neile, kes tunnevad […]

Original price was: €3.50.Current price is: €0.99.
Kiirvaade
Lisa korvi
Allahindlus!

“Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. II köide. 2. vihik”

II köide. 2. vihik keelutoll – kollisioon Sõnaraamat hõlmab tänapäeva leksika põhiosa selle mitmesugustel lasutusaladel. Siia on koondatud sõnavara ilukirjandusest, ajalehtedest ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest ja vähemal määral ka teaduslikust kirjandusest. Sõnaraamatu põhieesmärk on avada sõnade tähendus ning näitestiku kaudu välja tuua olulisemad semantilised ja süntaktilised seosed, milles nad esinevad. Sõnaraamat on määratud kõigile neile, […]

Original price was: €3.50.Current price is: €0.99.
Kiirvaade
Lisa korvi
Allahindlus!

“Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. II köide. 3. vihik”

II köide. 3. vihik kollitama – kunstliblikas Sõnaraamat hõlmab tänapäeva leksika põhiosa selle mitmesugustel lasutusaladel. Siia on koondatud sõnavara ilukirjandusest, ajalehtedest ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest ja vähemal määral ka teaduslikust kirjandusest. Sõnaraamatu põhieesmärk on avada sõnade tähendus ning näitestiku kaudu välja tuua olulisemad semantilised ja süntaktilised seosed, milles nad esinevad. Sõnaraamat on määratud kõigile neile, […]

Original price was: €3.50.Current price is: €0.99.
Kiirvaade
Lisa korvi
Allahindlus!

“Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. III köide. 1. vihik”

III köide. 1. vihik L – Loops Sõnaraamat hõlmab tänapäeva leksika põhiosa selle mitmesugustel lasutusaladel. Siia on koondatud sõnavara ilukirjandusest, ajalehtedest ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest ja vähemal määral ka teaduslikust kirjandusest. Sõnaraamatu põhieesmärk on avada sõnade tähendus ning näitestiku kaudu välja tuua olulisemad semantilised ja süntaktilised seosed, milles nad esinevad. Sõnaraamat on määratud kõigile neile, […]

Original price was: €3.50.Current price is: €0.99.
Kiirvaade
Lisa korvi
Allahindlus!

“Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. IV köide. 1. vihik”

IV köide. 1. vihik o – peaaegu Sõnaraamat hõlmab tänapäeva leksika põhiosa selle mitmesugustel lasutusaladel. Siia on koondatud sõnavara ilukirjandusest, ajalehtedest ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest ja vähemal määral ka teaduslikust kirjandusest. Sõnaraamatu põhieesmärk on avada sõnade tähendus ning näitestiku kaudu välja tuua olulisemad semantilised ja süntaktilised seosed, milles nad esinevad. Sõnaraamat on määratud kõigile neile, […]

Original price was: €3.50.Current price is: €0.99.
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti murrete sõnaraamat I/1 - A-J

“Eesti murrete sõnaraamat I/1 – A-J”

Eesti keeleala on suhteliselt sügavalt ja tihedalt liigendatud. Murdelisel killustatusel on mitu põhjust. Osa murdeerinevusi on õige vanad, nende taga on erinevused muistsete hõimukeelte vahel. Osa taas on eri vanusega hilisemad uuendused. Eri paikkondade keeleerinevused suurenesid kuni möödunud sajandi teise pooleni, kui muutunud ühiskondlike tingimuste ja ühise kirjakeele mõjul pidurdus keeleline eristumine ja käivitus vastupidine […]

4.99
Kiirvaade
Lisa korvi