Näitan 1–12 tulemust 82-st

16 kevadpäeva

“16 kevadpäeva”

Pronkssõduri teisaldamise kronoloogia Et mõista, miks Andrus Ansipi juhitav valitsus langetas otsuse matta ümber Tõnismäele maetud punasõdurid ja teisaldada pronksmonument, tuleb heita pilk ajalukku. Eesti Vabariigi saatuse otsustasid NSV Liit ja Saksamaa, sõlmides 23. augustil 1939. aastal Molotovi-Ribbentropi pakti. Selle salaprotokolli alusel jäi Eesti NSV Liidu alla. 28. septembril 1939 oli Eesti valitsus sunnitud jõuga […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ajalehes Postimees ilmunud esseed 2002-2004”

Ajalehes Postimees esitleb raamatuna kahekümne kuue autori esseed, mis on ilmunud Postimehe esseerubriigis ajavahemikus 2002-2004. See on valik märksa suuremast seltskonnast, kelle mõtteid ja arvamusi on Postimehel olnud au ja rõõm oma lugejatele vahendada. Iga endast ja lugejatest lugu pidav ajaleht peab hoolitsema mitte ainult tegelikkusekujutise usaldusväärsuse, vaid ka elu tõlgendushorisondi avaruse eest. Sõltumata ilmavaatelistest, […]

3.90
Kiirvaade
Lisa korvi
altern ees

“Alternatiive otsides”

Uurimuste ja artiklite kogumik 1987-1999. Autoril on kujunenud omamoodi arusaam sellest, et igaüks on kohustatud mitte ainult kindlustama omaenda ja järeltulijate heaolu, vaid vastavalt oma võimetele ja võimalustele tegutsema kaasinimeste, ühiskonna huvides. Mainitud ideest on kantud ka selle raamatu leheküljed. Siin ei ole tegemist mingi sügava filosoofiaga, autor lihtsalt vaatleb olukorda ühel Eesti ühiskonna toimimise […]

2.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Ausalt ja avameelselt. Keeledemokraatiast

“Ausalt ja avameelselt. Keeledemokraatiast”

Sisukord: – Kirjad kakskeelsusest I. Piibur – Demokraatia ja keel. M. Hint – Keelteoskus on kultuuri koostisosa. E. Vääri – Kakskeelsusest nii, nagu see reaalselt ühiskonnas eksisteerib. A. Vahemetsa – Kas kakskeelsus tingib keele surma? M. Rannut – Kakskeelsus ja internatsionalism. M. Hint (vihik)

0.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Balti kett”

Eestimaa Rahvarinde Eestseisuse liige Lembit Koik käsitleb Eesti 1988. ja 1989. aasta sündmusi nii, nagu ta ise need läbi elas, toetudes dokumentidele, toonastele väljaannetele ja isiklikele mälestustele. Ta kirjeldab neid kahte otsustavat aastat Eesti rahva ja riigi saatuse määramisel vastavalt tegelikult toimunule. Autor meenutab Baltimaade kolme põlisrahva ühisrinnet võitluses vabaduse eest ning kodu- ja väliseestlaste […]

7.90
Kiirvaade
Lisa korvi
edgar ees

“Edgari poja memuaarid”

… Käesolev raamat pakub ajalooliseks võrdlemiseks häid võimalusi. Kuna Heiki Raudla pildid on valminud mitme aastakümne jooksul kahes väga erinevas ühiskonnas, siis on põnev võrrelda, mille üle naerdi seitsmekümnendast üheksakümnenda aastani ja mille üle naerdakse praegu. Eesti riigis ja Viljandi linnas on pikkade aastate jooksul olnud igasuguseid sündmusi, olukordi ja inimesi. Miks on nalja tehtud […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti 21. sajandil

“Eesti 21. sajandil”

Arengustrateegiad, visioonid, valikud Koostanud Ahto Oja Toimetanud Anto Raukas “Senised jõupingutused pikemaid planeeringuid ja arengukavu koostada on igati kiiduväärsed, kuid kuni tegevus on killustatud ning küllalt kõrge taseme poliitilise mandaadita, on nende rakendumise võimalused väikesed. “Säästev Eesti 21” või “Eesti Agenda 21″ peab koondama kõik senitehtu ning valitsuse ning parlamendi tasemel poliitilise otsusega muutuma normiks […]

2.90
Kiirvaade
Lisa korvi
teater ees

“Eesti dramaturgia 10 aastat”

Toimetanud: Anne-Ly Sova Juba kümme aastat on Eesti Näitemänguagentuur (ENA) vahendanud teatritel autoriõigusi, otsinud ja tutvustanud uusi teatritekste ning püüdnud koolituste ja näidendivõistluste kaudu edendada eesti oma näitekirjandust. Meil on põhjust arvata, et need kümme aastat, mil ENA eesti teatrimaastikul askeldab, on aidanud eesti omadramaturgial areneda ja uutele tippudele tõusta. Käesolev kogumik kajastab eesti näitekirjanduses […]

8.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus

“Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus”

Eesti majandus on küll hästi arenenud, kuid elanikud ei tunne end turvaliselt. Sissetulekute ebavõrdsus ja vaesusriski määr on Eestis Euroopa suurimad. Pikka aega ei ole tööd leidnud ja on juba loobunud selle otsimisest rohkem kui 20 000 inimest – tervelt keskmise Eesti linna elanikond! Enesetappude, õnnetussurmade, HI-viiruse ja aidsi leviku näitajate poolest on Eesti maailmas […]

8.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti eest! Pilguheit Kaitseliidu lähiminevikku 1988-2008

“Eesti eest! Pilguheit Kaitseliidu lähiminevikku 1988-2008”

Hea lugeja, see raamat püüab anda Sulle ühe võimaliku pildi Kaitseliidu lähiajaloost. Nagu ei saa kunagi rääkida ajaloo sajaprotsendiliselt täpset kirjeldamisest, ei saa me ka väita, et järgnevates peatükkides on kirjas kõik ja kogu tõde. Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid arvamusi, hinnanguid, meenutusi ja tõekspidamisi. Ometigi võime seda raamatut lugedes leida […]

20.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti ilu välimääraja”

Joao Lopes Marquesil on kulunud kümme aastat, et saada kinnitust aimdusele, mis valdas teda juba esimest korda Tallinnasse maandudes: Eesti on üle mõistuse naiselik. Kummaline kirdekaare rahvas, kelle femiinsus jääb ametlikus statistikas varju. Ometi peegeldub just Eesti naistes Eesti elu ilu ja poeetika. Lisaks reale järeldustele leiate “Eesti ilu välimäärajast” vaateid tänast Eestit iseloomustavatele nähtustele, […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti jätkusuutlikkus ja lõimumine

“Eesti jätkusuutlikkus ja lõimumine”

Metsaülikool 2005-2007 Pole kahtlust, et demokraatia üks kriteerium on hea valitsemise põhimõte. Hea valitsemise põhimõtte sisu on see, kuivõrd poliitikud tahavad, oskavad ja peavad vajalikuks rahva arvamust kuulata ja arvestada. Kui me tänast Eesti olukorda vaatame, siis mis selleks avalikuks diskussiooniks vaja on? Kõigepealt on vaja asjatundlikke ja motiveerituid eestkõnelejaid ehk – kodanikuühiskonna tarkvara. Kodanikuühiskonna […]

5.55
Kiirvaade
Lisa korvi