Näitan 1–12 tulemust 62-st

altern ees

“Alternatiive otsides”

Uurimuste ja artiklite kogumik 1987-1999. Autoril on kujunenud omamoodi arusaam sellest, et igaüks on kohustatud mitte ainult kindlustama omaenda ja järeltulijate heaolu, vaid vastavalt oma võimetele ja võimalustele tegutsema kaasinimeste, ühiskonna huvides. Mainitud ideest on kantud ka selle raamatu leheküljed. Siin ei ole tegemist mingi sügava filosoofiaga, autor lihtsalt vaatleb olukorda ühel Eesti ühiskonna toimimise […]

2.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Ausalt ja avameelselt. Keeledemokraatiast

“Ausalt ja avameelselt. Keeledemokraatiast”

Sisukord: – Kirjad kakskeelsusest I. Piibur – Demokraatia ja keel. M. Hint – Keelteoskus on kultuuri koostisosa. E. Vääri – Kakskeelsusest nii, nagu see reaalselt ühiskonnas eksisteerib. A. Vahemetsa – Kas kakskeelsus tingib keele surma? M. Rannut – Kakskeelsus ja internatsionalism. M. Hint (vihik)

0.99
Kiirvaade
Lisa korvi
edgar ees

“Edgari poja memuaarid”

… Käesolev raamat pakub ajalooliseks võrdlemiseks häid võimalusi. Kuna Heiki Raudla pildid on valminud mitme aastakümne jooksul kahes väga erinevas ühiskonnas, siis on põnev võrrelda, mille üle naerdi seitsmekümnendast üheksakümnenda aastani ja mille üle naerdakse praegu. Eesti riigis ja Viljandi linnas on pikkade aastate jooksul olnud igasuguseid sündmusi, olukordi ja inimesi. Miks on nalja tehtud […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti 21. sajandil”

Arengustrateegiad, visioonid, valikud Koostanud Ahto Oja Toimetanud Anto Raukas “Senised jõupingutused pikemaid planeeringuid ja arengukavu koostada on igati kiiduväärsed, kuid kuni tegevus on killustatud ning küllalt kõrge taseme poliitilise mandaadita, on nende rakendumise võimalused väikesed. “Säästev Eesti 21” või “Eesti Agenda 21″ peab koondama kõik senitehtu ning valitsuse ning parlamendi tasemel poliitilise otsusega muutuma normiks […]

3.90
Kiirvaade
Lisa korvi
teater ees

“Eesti dramaturgia 10 aastat”

Toimetanud: Anne-Ly Sova Juba kümme aastat on Eesti Näitemänguagentuur (ENA) vahendanud teatritel autoriõigusi, otsinud ja tutvustanud uusi teatritekste ning püüdnud koolituste ja näidendivõistluste kaudu edendada eesti oma näitekirjandust. Meil on põhjust arvata, et need kümme aastat, mil ENA eesti teatrimaastikul askeldab, on aidanud eesti omadramaturgial areneda ja uutele tippudele tõusta. Käesolev kogumik kajastab eesti näitekirjanduses […]

8.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus

“Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus”

Eesti majandus on küll hästi arenenud, kuid elanikud ei tunne end turvaliselt. Sissetulekute ebavõrdsus ja vaesusriski määr on Eestis Euroopa suurimad. Pikka aega ei ole tööd leidnud ja on juba loobunud selle otsimisest rohkem kui 20 000 inimest – tervelt keskmise Eesti linna elanikond! Enesetappude, õnnetussurmade, HI-viiruse ja aidsi leviku näitajate poolest on Eesti maailmas […]

8.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti eest! Pilguheit Kaitseliidu lähiminevikku 1988-2008

“Eesti eest! Pilguheit Kaitseliidu lähiminevikku 1988-2008”

Hea lugeja, see raamat püüab anda Sulle ühe võimaliku pildi Kaitseliidu lähiajaloost. Nagu ei saa kunagi rääkida ajaloo sajaprotsendiliselt täpset kirjeldamisest, ei saa me ka väita, et järgnevates peatükkides on kirjas kõik ja kogu tõde. Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid arvamusi, hinnanguid, meenutusi ja tõekspidamisi. Ometigi võime seda raamatut lugedes leida […]

20.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti ilu välimääraja”

Joao Lopes Marquesil on kulunud kümme aastat, et saada kinnitust aimdusele, mis valdas teda juba esimest korda Tallinnasse maandudes: Eesti on üle mõistuse naiselik. Kummaline kirdekaare rahvas, kelle femiinsus jääb ametlikus statistikas varju. Ometi peegeldub just Eesti naistes Eesti elu ilu ja poeetika. Lisaks reale järeldustele leiate “Eesti ilu välimäärajast” vaateid tänast Eestit iseloomustavatele nähtustele, […]

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti jätkusuutlikkus ja lõimumine

“Eesti jätkusuutlikkus ja lõimumine”

Metsaülikool 2005-2007 Pole kahtlust, et demokraatia üks kriteerium on hea valitsemise põhimõte. Hea valitsemise põhimõtte sisu on see, kuivõrd poliitikud tahavad, oskavad ja peavad vajalikuks rahva arvamust kuulata ja arvestada. Kui me tänast Eesti olukorda vaatame, siis mis selleks avalikuks diskussiooniks vaja on? Kõigepealt on vaja asjatundlikke ja motiveerituid eestkõnelejaid ehk – kodanikuühiskonna tarkvara. Kodanikuühiskonna […]

5.55
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti laevanduse aastaraamat

“Eesti laevanduse aastaraamat 2009”

Aastaraamat on püüdnud olla sidemeheks endiste ja praeguste meresõitjate vahel, aga samuti vahendanud merendusteavet Eesti üldsusele, sest aina vähem liigub lugusid kaugetest meredest ja maadest, aina vähem arutleme selle üle, miks näeb seal aina harvem meie lippu. Laevanduse aastaraamatus on artikleid laevanduse tänastest muredest ja arenguvõimalustest, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, Eesti Mereakadeemia ja Veeteede Ameti tähtpäevadest. Nagu […]

4.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti laevanduse aastaraamat

“Eesti laevanduse aastaraamat 2010”

Eesti rannikul asuvad mitmed kõrge klassiga sadamad, mis aga töötavad alakoormusega, Eesti lippu kandvaid laevu võib neis harva näha. See kõneleb passiivsest, liiga üldsõnalisest, fokuseerimata merenduspoliitikast. Tulemuseks on, et ressursid, mille loodus on meile kinkinud, seisavad kasutamata. Laevanduse aastaraamatu kuueteistkümnenda köite esimeses pooles räägitaksegi merenduspoliitikast, meremajanduse arendamise probleemidest ja käimasolevatest protsessidest selles valdkonnas. Aastaraamatus on […]

4.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eesti lähiajaloo kolm põhiprobleemi, kolmkümmend kolm lahendust”

Autor lahkab Eesti lähiajaloo kolme põhiprobleemi: esiteks rahvastikuprobleemi, mis võib muuta eestlased vähemusrahvuseks nende põlisel kodumaal, teiseks Eestis vohavat õiguslikku nihilismi ja kolmandaks Eesti riigikaitse täbarat olukorda. Igale probleemile pakub ta lahendusi.

11.50
Kiirvaade
Lisa korvi