Näitan 61–72 tulemust 99-st

“Ohvitserina Vene armees. Polkovnik Jaak Rosenbaumi kirjad vennale (1892-1904, 1906, 1909)”

Publikatsiooni “Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost” järjekordses köites avaldatakse Vene armees polkovnikuks tõusnud Jaak Rosenbaumi (1871-1925) kirjad vennale aastast 1892-1904, 1906 ja 1909. Tegemist on küllaltki unikaalse allikmaterjaliga, mis annab emotsionaalse pildi sellest, kuidas kitsastest sotsiaalsetest oludest pärit noorukist sai elukutseline sõjaväelane – edukas kaadriohvitser tsaariarmees. J. Rosenbaumi valikus sõjaväelise karjääri kasuks polnud midagi ernadlikku. […]

12.00
Kiirvaade
Lisa korvi
Palamuse ees

“Palamuse kiriku ja kihelkonna kroonika”

Tõlkinud: Aado Altmets ja Leane Morits Kommenteerinud ja registrid koostanud: Leane Morits Retsenseerinud: mag.hist. Andres Andresen Teaduslik juhendaja. prof. Aadu Must Sisukord I osa. Palamuse kihelkond ja kogudus kuni 1847. a. 17 Palamuse kihelkond. Mõisad Palamuse kihelkonna vaimulikud ja nende ajal juhtunu Luterliku kiriku organisatsioon ja juhtimine II osa. Palamuse kihelkond pastor Paul Eduard Hirschi […]

3.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Pappa Jannseni postipaunast

“Pappa Jannseni postipaunast”

Kui Johann Voldemar Jannsen 16. mail saja aasta eest oma viiekümnendaks sünnipäevaks ärkas, oli tal senisest teest mõndagi mõtelda. Särghaua karjapoisist, Vändra kirikuisanda kutsarist, kantrist ja koolmeistrist oli ajapikku saanud oma aja viljakaim ja loetavaim kirjamees. Ta oli “Eestirahwa kassoks, ei kellegille kahjoks” kirja pannud tuhandeid lehekülgi jutte ja laule, enamasti küll laenulisi, ent sealjuures […]

0.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Peeter I ja Katariina I Tallinnas

“Peeter I ja Katariina I Tallinnas”

Jüri Kuuskemaa (sünd. 1942) saadeti 1964. aastal Tartu ülikooli kunstiajaloo üliõpilasena praktikale kunstimuuseumi Kadrioru lossis. Jäänud sinna kahekümneks aastaks, hakkas ta alates 1974. aastast tegelema Kadrioru ajaloo uurimisega. Tema sulest pärinevad ajaloolised ülevaated lossi ja selle tiibhoonete, lossi köögimaja ning Lilleaia kohta, mille põhjal on koostatud nende restaureerimisprojektid. Samalaadne töö on tehtud ka lossi aednikumaja, […]

7.67
Kiirvaade
Lisa korvi

“Pidusöögist näljahädani. Söömine-joomine keskaja Tallinnas.”

Ühisel söömisel-joomisel oli keskaja inimese teadvuses sügav ühiskondlik, religioosne ja moraalne tähendus. Peaolauda istujad pidid unustama vihavaenu ja olema sõbralikud. Pidulaud pidi alati olema kaetud rikkalikult, sest keskaja arusaamade järgi polnud midagi hinnatavamat peremehe heldekäelisusest – varandust ei tulnud mitte koguda, vaid kulutada. Rikkuse nautimise ülimaks tipuks oli oma vara raiskamine võimalikult rohkearvulises seltskonnas. Siiski […]

11.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Piiblikonverentsid ja keelevaidlused”

Põhjaeestikeelse Piibli tõlkimise ajaloost (1686-1690) Allikapublikatsioon Käesoleva kogumiku keskmes on 1686. ja 1687. aastal korraldatud piiblikonverentsid, mis pidid kaasa aitama Uue Testamendi põhjaeestikeelse tõlke trükis ilmumisele. Ajalooarhiivis Tartus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi fondis säilitatavad kirjad ja konsistooriumi protokollid annavad tunnistust elavast mõttevahetusest tollaste vaimulike, piiblitõlkijate vahel. Säilinud arhiivimaterjalid kajastavad arutlusi sisuliste küsimuste üle ning […]

6.15
Kiirvaade
Lisa korvi
Põhjasõja sündmuste jälgedel

“Põhjasõja sündmuste jälgedel”

1960. aastal möödus Põhjasõja võitluste lõppemisest Eesti territooriumil 250 aastat. Et neid ammumöödunud sündmusi käsitlev eestikeelne kirjandus on üpris kasin ja bibliograafiliseks harulduseks muutunud, siis on Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloomuuseum koostanud selle murrangulise ajastu tutvustamiseks käesoleva albumi, mis püüab anda ajaloohuviliste laiemale ringkonnale kokkuvõtliku ülevaate ajajärgu põhiprobleemidest ja tähtsamatest sündmustest ning illustreerida seda rohke […]

11.50
Kiirvaade
Lisa korvi

“Raeapteegi lugu”

“Raeapteegi lugu” on köitvalt kirjutatud aja(loo)raamat Raeapteegist, Tallinna vanalinna kultuuripärandi ühest nurgakivist. Autor viib lugeja neisse kaugetesse aastatesse, mil raeapteeker oli siin linnas ainuke kindel abimees võitluses Musta Surma ning teiste hirmsate taudidega. Oleme hetkes, mil rohuteadlane Johann Burchart Belavary de Sykava väärikalt oma pruudiga Suurgildist Püha Vaimu kirikusse sammus, kui kustus viimane tungal katkusurnute […]

17.55
Kiirvaade
Lisa korvi

“Rektor Ewers”

Käesolev raamat räägib Johann Philipp Gustav Ewerist (1779-1830), ühest kõige tähendusrikkamast rektorist Tartu ülikooli ajaloost. Just Ewersi ebatavaliselt pikka rektoriksoleku perioodi (1818-1830) langest 1802. a avatud Keiserliku Tartu Ülikooli esimene hiilgeaeg. Ometi on Ewersi nimi tuntud palju vähem kui esimese rektori Georg Friedrich Parroti või raamatukogu rajaja Karl Morgensterni omad. Vaatamata suurtele teenetele, mida keegi […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Rode altar”

Sisukord – Rode kappaltar – Avatud kappaltar – Poolavatud kappaltar – Suletud kappaltar – Lisad

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel”

Leidub inimesi, kes arvavad, et Narva on Rootsi linn ja seepärast tuleb ta teiste Rootsi linnadega ühesarnastada. Selle peale vastame: Narva on ja jääb Tema Kuningliku Majesteedi ja Rootsi krooni valitsuse alla igaveseks inkorporeeritud linnana, sarnaselt teiste linnadega Rootsis, olgugi et vastavalt kohalikule omapärale on kaubandus kaubitsevatele võõrastele rahvastele teisel moel seatud. Ja mida edaspidi […]

15.00
Kiirvaade
Lisa korvi

“Rootsi suurriigist Vene impeeriumisse”

Artiklid Narva kodanikkonnast 1581-1704 / Enn Küng Heinrich Stahli “Käsi- ja koduraamatust” / Leino Pahtma Pestilenz ja Kaltes Fieber. Kaotused ja haigushooldus Rootsi armees Eesti- ja Liivimaal 17. sajandi teisel poolel / Margus Laidre Hajatalude arvust Lõuna-Eestis 1680. aastatel. Allikakriitiline analüüs / Ülle Tarkiainen Eestkostest vabanemine. Agraarsuhetest Eesti 18.-19. sajandil / Mati Laur, Priit Pirsko […]

4.90
Kiirvaade
Lisa korvi