Näitan 37–48 tulemust 99-st

Kaks laulupidu

“Kaks laulupidu”

Käesolev teos on jätkuks autori monograafilisele uurimusele “Esimene Eesti üldlaulupidu 1869” ning on koostatud samu põhimõtteid järgides ja enam-vähem samasugust mahtu arvestades. Sisukord: I. Eesti koori- ja orkestrimuusika arengust 1870-ndail aastail II. Teine üldlaulupidu 1879. aastal Tartus III. Kolmas üldlaulupidu 1880. aastal Tallinnas (paberkaaned kulunud)

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Karl ees

“Karl August Hermanni päevik”

XIX sajandi viimase veerandi ja XX sajandi algaastate eesti kultuurielu üks alustalasid, mitmekülgsete huvide ja tohutu tegevushaardega mees, filosoofiadoktor K. A. Hermann pidas 17.-20. eluaastani päevikut, mille nüüd, mõnda aega hiljem, kirjutas lõpuni professor Artur Vahter.

3.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Karl Menning ja teater “Vanemuine””

Käesolev töö hõlmab lühiajalist (1906-1914), ent siiski olulist ajajärku “Vanemuise” teatri ajaloost, perioodi, mida me tavatseme nimetada üldisemas mõttes Karl Menningu teatriks. Teatriajaloolase ja -publitsisti sulest, rikkalikule arhiivimaterjalile toetuv monograafia meie esimesest professionaalsest teatrijuhist, kutseteatri rajajast Karl Menningust (1874-1941) võtab vaatluse alla tema elutöö “Vanemuise” teatris aastail 1906-1914, mis siin pandi kindel algus psühholoogilise realismi […]

5.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Katkenud laul. Pirita klooster 1407-1607”

Raamat võtab kokku ja asetab üldisemale taustale kõik, mida me seni teame Pirita kloostri kohta – alates püha Birgittaga seotud imeteost Põhja-Eesti rannavetes. Juttu tuleb kloostri asutamise tagamaadest, kloostrikompleksi ehitusest, kirikuteenistustest, pea lõppematust laulust, mis birgitiinide kloostreis kõlas, konventide igapäevaelust, maavaldustest ja majandustegevusest, tülidest naabritega – sealhulgas Tallinna raega, kellele ei meeldinud sugugi kloostri juures […]

25.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Koidulauliku valgel”

Kui meie tänasele lugejale ulatada raamat uurimustega vanemast kirjandusest, siis täis usaldust tema ajaloolise mõtlemise reipusesse. Ühtlasi eeldades tunnetust, et ammuolnuski on uut, edasiviivat ja aegumatut ja justkui tänapäeval sündinut. Käesolevate kaante vahele on kokku pandud valik artikleid ja uurimusi paljude aastate kestelt (1958-1978), valdavas osas Koidula-teemalisi. Need on õieti eeltööd, kuhu tuli sukelduda – […]

5.75
Kiirvaade
Lisa korvi
Kolm isamaa kõnet

“Kolm isamaa kõnet.” 2 raamatut ühtses paberümbrises.

I Raamat – “Kolm isamaa kõnet” Kriitiline väljaanne käsikirjast kommentaaride ja järelsõnaga. Käesolev faksimiile-väljaanne Carl Robert Jakobsoni “Kolmest isamaa kõnest” taotleb mitut eesmärki: anda asjahuvilisele kätte autentne algallikas, hoida väärtuslik käsikiri ära kulumisohust ja lähendada teose autorit tema autograafi kaudu laiemale lugejakonnale. “Kolm isamaa kõnet” on kahtlemata eesti ärkamisliikumise ideoloogiline põhidokument. See koosneb kolmest kõnest, […]

11.50
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kolme lõvi ja greifi all Põhjasõjas”

Eestlased ja lätlased Rootsi armees, nähtuna sotsiaal-majanduslike muutuste taustal 17. sajandi lõpul – 18. sajandi alguses. Sisukord: Sissejuhatus. Probleemiasetus. Allikad ja historiograafia. Karl XI isevalitsuse algus ja autokraatlikud riigireformid. Mõisate reduktsioon Eesti- ja Liivimaal. Põhjasõja algus. Uute väeosade loomine. Värvatud väed, maatragunite eskadronid ja maakaitsevägi 1700. aastal. Eestimaa maarügemendid ja Liivimaa maapataljonid (maamiilits) 1701.-1710. aastal. […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kui Raudpea läks”

Pildikesi Põhjasõja ajast. Järgnevatel lehekülgedel on püütud anda mõningane ülevaade Põhjasõja sündmustest Eestis. Lühemad kõrvalpõiked teiste maade ajalukku osutusid seejuures vältimatuks ja üksikute sündmuste mõistmiseks on püütud peatuda ka ajaloolisel arenemiskäigul nii enne kui pärast Põhjasõda. Autor ei ole piirdunud sõjasündmuste kirjeldamisega, vaid katsus selgitada eelkõige seda, kuidas need mõjutasid eesti rahva elu ja tegevust. […]

2.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kultuurisillad ja revolutsioonituuled”

Helsingi eesti kogukond 20. sajandi alguses 20. sajandi algul tegutses Helsingis eesti kogukond, kuhu kuulus käsitöölisi, ettevõtjaid, teenijaid ja töömehi, aga ka üliõpilasi, kirjanikke, kunstnikke ja poliitikuid. Osa neist oli sõitnud sinna õppima, osa otsis pelgupaika 1905. aasta revolutsiooni eest.Iseseisva Eesti poliitika- ja kultuurieliit tutvus Soomega juba varakult, leides sealt inspireeriva keskkonna ja poliitilise varjupaiga, […]

14.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kümme keskaegset tallinlast”

“Keskaegsed mereteed Baltikumi” Hain Rebas 1980 “Keskaja Euroopa kultuur” Jacques Le Goff 2001 “Keskaja inimene” Jacques Le Goff 2002 “Keskaja inimese maailmapilt” Aron Gurevitš 1992 “Keskaja köök” Hannele Klemettilä 2008 “Keskaja sügis” Johan Huizinga 2007 “Kümme keskaegset tallinnlast” T. Kala, J. Kreem, A. Mänd 2006 “Raha või elu” Jacques Le Goff 2001 “Söömine-joomine keskaegses Tallinnas” […]

17.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kuningamäng ärkamisaja koidikul”

“Kuningamäng” oli pärisorjuslike talupoegade kaardimäng, milles iga mängu järel vahetati rolle. Mängijate nimetuste – kuningas, kindral, kubjas, vanem talupoeg ja noorem talupoeg – taha on raamatu autor filosoofiadoktor Aldur Vunk loonud koondkujud 18. ja 19. sajandil Liivimaa kubermangus reaalselt elanud perekondadest. Läbi mitme põlvkonna ulatuvad Jochmannide, Martensite, Luigade ja Schwanide perekonnalood viivad ka lugeja läbi […]

6.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Land Rolle des Herzothums Ehstland ees

“Land Rolle des Herzothums Ehstland…”

Land Rolle des Herzothums Ehstland welche auf befehl des Gerichtshofes der Civil Rechts Sachen vom 28 April 1792 von saemtlichen Kreis-Gerichten ist angefrtigt worden oder Verzeichniss deren im Hertzogthum Ehstland belegenen publiquen und privat Gueter mit beygefügter Haacken und Seelen Zahl wie auch die Nahmen der gegenwärtiger Besitzer mit einem doppelten Register der Guether, und […]

15.90
Kiirvaade
Lisa korvi