Näitan 49–60 tulemust 99-st

“Liivimaa ajaloo lühiülevaade”

Dionysius Fabriciuse “Liivimaa ajaloo lühiülevaade neljas osas aastast tuhat ükssada viiskümmend kaheksa kuni aastani 1610” ilmub eestikeelses tõlkes esimest korda. Selle ajaraamatu autor oli 17. sajandi algul katoliku kiriku praost Viljandis. Teos jutustab üksikasjalisemalt Poola aja sündmustest Liivimaal, eriti 1600. aastal vallapääsenud Poola-Rootsi sõjast. Ta teeb seda Poola poliitika ja katoliku kiriku vaatekohast ning sellisena […]

18.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Liivimaa kroonika II”

Järelsõna Kroonikate ehk ajaraamatute avaldamine on meie keeles alles vähe kultiveeritud ala. Peale Läti Hindriku kroonika ei olegi meil õieti veel muid sarnaseid ajaloo-allikaid ilmunud. Eesti kirjanduses on puudunud tänini veel niihästi Rossowi ja Hiärni kui ka Relchi meile nii tähelepandavad tööd. Ja ometi sisaldavad need ajaloo-allikad huvitavaid ning kindlaid tõsiasju meie kodumaa mineviku tundmaõppimises. […]

15.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Liivimaa kuningriik”

Raamat keskendub Vene tsaari Ivan Julma Liivi sõja aegsele katsele allutada Liivimaa oma võimule mitte relvade jõul, vaid kavalusega. Liivimaalasi pidi koostööle meelitama tsaari lubadus päris oma riigist, Liivimaa vasallkuningriigist. Tsaariga mõneks ajaks liitunud liivimaalaste ja tema vasalliks hakanud hertsog Magnuse motiivid olid aga hoopis mitmetahulisemad. Liivimaa kuningriigi lugu näitab, et Liivi sõja ajal polnud […]

24.50
Kiirvaade
Lisa korvi

“Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel”

Seda uurimistööd ajendas tegema ja inspireeris Uus-Pärnu 16. sajandi esimesest poolest pärit linnaraamat (Denkelboeck). 1996. aastal algatatud Pärnu linna ajaloo allikate publitseerimise projekti käigus langes siinkirjutaja osaks transkribeerida ja kommenteerida juba mainitud Denkelboecki. Algul igavast ja tüütustki kohustusest kasvas järjest suurema süvenemise ning materjali unikaalsuse teadvustamise juures välja sügav huvi ning ühtlasi ka kindel soov […]

22.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel. 1737-1819”

Sellel raamatul on üsna pikk tekkelugu. Balti valgustuse ajaloo ja Hupeli isiku vastu hakkasin huvi tundma juba 1980. aastate teisel poolele, kui töötasin Ajaloo Instituudis dr. Ea Janseni juhitud kultuuriloo sektoris. Tormilistel üheksakümnendatel aastatel, mis ma tegelesin rohkem lühiajalooga, tuli sellesse töösse pikem paus. Taassüvenemist valgustusajastu temaatikasse võimaldas Eesti Teadusfondi grant nr. 3815. Tänu grandile […]

12.00
Kiirvaade
Lisa korvi

“Linnad ja lossid”

Märkmeid Armin Tuulse elust ja tööst Esimese eesti soost kunstiajaloo professori Armin Tuulse loomepärand on tähendusrikas nii Eestis kui ka laiemalt Lääne- ja Põhja-Euroopas. Rahvusvahelise tunnustuse tõid talle tööd keskaja arhitektuurist, milles ta käsitles Baltikumi ja Põhjamaade linnuseid, losse ja kirikuid, sidudes neid lisaks lokaalsetele poliitilis-kultuurilistele eripäradele ka Euroopa kultuuriruumiga. Lisaks mahukatele uurimustöödele arhitektuurist avaldas […]

17.45
Kiirvaade
Lisa korvi

“Linnamüür”

Brošüüris antakse populaarne ülevaade Tallinna all-linna keskaegse linnamüüri ehitusajaloost: selle rajamisest 13. sajandil, järkjärgulisest uuendamisest 14. sajandil, lõplikult väljaehitamisest 15. ja 16. sajandil ning selle mõningate sõlmede rekonstrueerimisest kuni 18. sajandi alguseni. Brošüür tugineb ulatuslikele nüüdisuuringutele. (Taskuformaat)

3.75
Kiirvaade
Lisa korvi
Litteraria

“Litteraria” nr 2

Eesti kirjandusloo allikmaterjale. Vihik nr 2. Jaan Anveldi kirjavahetusi aastaist 1904-1914. Retsenseerinud dots., ajalookand. L. Eringson (TRÜ) ja P. Olesk (Kirjandusmuuseum).

0.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19. sajandi 1. poolel (1806-1856)”

Põhjasõja ajal liideti endised Rootsi Läänemereprovintsid kujuneva Vene impeeriumi koosseisu (1710), millega omakorda kaasnes Eesti ala (laiemalt Eesti- ja Liivimaa kubermangule) lülitamine tsaaririigi sõjaväesüsteemi. Sõjaajaloolisest aspektist vaadatuna on see protsess, laiemalt aga kogu Vene aeg meie ajalookirjanduses seni paljuski läbi uurimata. Üheks selliseks läbiuurimata valdkonnaks on tsaariaegse sõjaväekohustuse ajalugu Eestis, mis Balti erikorra raames omas […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Minu mälestusi Eestimaa kubernerina”

Eestimaa kuberner, tõeline riiginõunik Aleksei Bellegarde sündis 24. novembril 1861 Orjolis prantsuse päritolu kindrali pojana. Riias advokaadiks olnud Bellegarde määrati Liivimaa kubermangu prokuröriks ja Riia ringkonnakohtu abiprokuröriks. Aastail 1901-1902 oli ta Liivimaa abikuberner ja 1902-1905 Eestimaa kuberner, nimetati siis Peterburis senaatoriks ja trükiasjade peavalitsuse ülemaks ning jõudis Tallinnast lahkuda enne 1905. a sügise veriseid sündmusi. […]

8.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Minu vanaisa Eduard Ritsoni mälestused I maailmasõjast”

Käesoleva raamatu kaante vahelt leiad minu vanaisa, dr. Eduard Ritsoni (eestindatult Ritso), mälestused Esimesest Maailmasõjast. Eduard Ritson sündis 1. mail 1889 Viljandimaal Paistu vallas ja suri 24. veebruaril 1967 Rakveres. Ta õppis Riia Reaalkoolis ja Kiievi Ülikoolis arstiks. 15. novembril 1914 võeti tsaariarmeesse. I Maailmasõjas teenis rindearstina Ukrainas ja Rumeenias, jätkates sõjakeerises õpinguid ning lõpetades […]

12.00
Kiirvaade
Lisa korvi
Niguliste kirik

“Niguliste kirik”

Ehituskunstiajalooline ülevaade. Üleliidulise tähtsusega ehitismälestiseks tunnistatud Niguliste kirik on kujunenud välja paljude sajandite (13.-18. sajand) ning mitmete stiiliperioodide (varagootikast kuni hilisbarokini) vältel. Kunstiteadlasest autor annab brošüüris üksikasjalise ülevaate kiriku ehitusloost kuni selle restaureerimiseni ja kujundamiseni muuseumiks-kontserdisaaliks. Taskuformaat.

0.99
Kiirvaade
Lisa korvi