Näitan 25–36 tulemust 94-st

Eesti rahvusriik

“Eesti rahvusriik”

Ideed ja lahendused: ärkamisajast Eesti Vabariigi sünnini. “Käesolevas raamatus on püütud anda ülevaade Venemaa haldusprovintsi – Eestljandskaja gubernija, Eestimaa kubermangu – ajaloolisest transformeerumisest rahvusriigiks. Tahan tulla selle raamatuga kõigi seniste käsitluste kõrvale lootuses, et see sisaldab lugeja jaoks täiendavat teavet meie maa ja rahva ajaloost (üle) eelmise sajandi lõpu- ja selle (eelmise) sajandi alguskümnendeil.” – […]

6.98
Kiirvaade
Lisa korvi

“Eestlased ilmasõjas”

Sõdurite kirju, päevikuid ja mälestusi Esimesest maailmasõjast See raamat kõneleb Esimesest maailmasõjast (1914-1918) ehk tollases kõnepruugis ilmasõjast, tuginedes sellesse hiigelheitlusse kaasatud eesti sõdurite mälestustele, päevikutele ja kirjadele. Seega on kõnesoleva allikapublikatsiooni huviorbiidis Vene armee ridades väeteenistuskohustust täitev tavaline lihtsõdur oma igapäevaste tegemiste, murede ja rõõmudega “Suure Europa sõja” lahinguväljadel, tagalas ja ka vangilaagrites. Mäluasutustes ja […]

32.65
Kiirvaade
Lisa korvi

“Esimene ülevenemaaline rahvaloendus Tartus 28. jaanuaril 1897”

Põhjusi 1897. aasta jaanuaris toimunud ülevenemaalise rahvaloenduse lähemaks uurimiseks võib olla mitmeid. Tegemist oli ju ikkagi esimese ja ka ainsa teaduslikel printsiipidel rajaneva rahvaloendusega, mis viidi üheaegselt läbi kogu revolutsioonieelse Vene impeeriumi territooriumil – seega ühe olulisema rahvastikuloolise sündmusega selle riigi ajaloos üldse. Eesti- ja Liivimaal toimus rahvaloendus teist korda, kuid eelmisest oli mööda läinud […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Esimesed Eesti raamatud

“Esimesed Eesti raamatud”

Kirjaoskuse omandamine ja omakeelse trükitud raamatu ilmumine on olnud pöördelise tähtsusega sündmus iga rahva elus. Kiri võimaldas teadmisi, oskusi ja mõtteid talletada, trükitud raamat teha neid paljudele kättesaadavaks. Esimesed kindlad teated eestlastest kirjaoskajate ja järelikult ka eestikeelsete kirjatekstide kohta pärinevad XII sajandist. 1165. aastal eestlaste piiskopiks määratud Fulcole anti abiks eestlasest munk Nicolaus Stavangeri kloostrist, […]

9.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Henriku Liivimaa kroonika

“Henriku Liivimaa kroonika”

“Henriku Liivimaa kroonika” on muistse vabadusvõitluse ja ristisõja aja olulisim ajalooallikas. Kuigi tegemist pole romaaniga, võib teost pidada keskaegses ladinakeelses kirjanduses väljapaistvaks ka rahvusvahelises võrdluses. Just sellest tekstist pärinevad paljud hilisemad stereotüüpsed ajalookangelaste ja -vaenlaste kuvandid, millele eestlaste rahvusteadvus on saanud tugineda. Kroonika katab aastad 1184-1227. Teada on kroonika tõlked saksa, soome, vene, läti, leedu, […]

9.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Henriku Liivimaa kroonika

“Henriku Liivimaa kroonika”

Henriku Liivimaa kroonika käsitleb eestlaste ja liivlaste ristiusustamist 12. sajandi lõpust Eesti alade täieliku vallutamiseni 1227. aastal, olles kohaliku ajaloo vanima kroonikana tähtsaim allikas muistsete eestlaste vabadusvõitluse kohta.

14.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Henriku Liivimaa kroonika

“Henriku Liivimaa kroonika”

Tõlkinud Richard Kleis Toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel … Kroonika sisuks on jutustus liivlaste, latgalite ja eestlaste vägivaldsest ristiusustamisest. Sellele põhiteemale on kõik allutatud. Henrik jälgib ainult Riia kiriku võitlust ja võitu paganate ning kõigi neitsi Maarjale pühendatud maa vaenlaste vastu. Tema käsituses on see õiglane sõda paganate vastu. Ristisõdade-aegne religioosne filosoofia kasutas kirikuisa Augustinuse […]

16.50
Kiirvaade
Lisa korvi

“Hiiu lossist – Siberisse”

Ajalooline romaan legendaarseist Hiiu mereröövleist Mihkel Aitsami (1877-1953) raamat on põnev seiklusjutt, mis põhineb ajaloolistel isikutel ja sündmustel. Ta ei ole ei esimene ega viimane, kes selle dramaatilise ja haarava loo on ilukirjanduseks teinud. Ometi on tema lool sees mingi eriline hõng ja põnevus, mis raamatu tänapäevalgi paeluvaks teeb. Selle raamatu lugemine on heaks sissejuhatuseks […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ideed ja ühiskond”

Balti provintside mõtte- ja kultuuriloost 18.-19. sajandil Käesolevasse artiklikogumikku on koondatud 11 artiklit Indrek Jürjo esimesest, peamisest uurimisvaldkonnast. Peaaegu kõik need on ilmunud või ilmumas saksa keeles, ainult üks prantsuse keeles. See selgitab ja õigustab nende taasavaldamist eesti keeles, kättesaadavamaks tegemist kodumaisele lugejale. Ühtlasi iseloomustab see hästi Indrek Jürjot kui baltisaksa mentaliteedi- ja kultuuriajaloo (Geistes- […]

28.45
Kiirvaade
Lisa korvi

“Juhtumised suures euroopa sõjas 1914.-1918. aastal”

Läbi elatud juhtumised mälestuseks kirja pannud Kustas Viitman Viitmanni mälestuste avaldamise üks ajendeid on sajandi möödumine Esimese maailmasõja algusest. Selle puhul peeti Euroopas ja kogu maailmas hulgaliselt konverentse ning avaldati teoseid, et mõtestada konflikti, mis kaheldamatult muutis ja mõjutas 20. sajandi ajaloo kulgu enam kui mõni muu konflikt. See tõdemus kehtib ka Eesti ja eestlaste […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Jüriöö”

Ajaloodoktor professor Sulev Vahtre raamat Eesti vanema ajaloo ühest kõige tuntumast sündmusest – Jüriöö ülestõusust. Suhteliselt põhjalikumalt on käsitletud ülestõusu eellugu ja algust. Mõeldud lugemiseks kõigile ajaloohuvilistele ja täiendavaks lektüüriks Eesti ajaloo õppimisel koolides.

5.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Kaks laulupidu

“Kaks laulupidu”

Käesolev teos on jätkuks autori monograafilisele uurimusele “Esimene Eesti üldlaulupidu 1869” ning on koostatud samu põhimõtteid järgides ja enam-vähem samasugust mahtu arvestades. Sisukord: I. Eesti koori- ja orkestrimuusika arengust 1870-ndail aastail II. Teine üldlaulupidu 1879. aastal Tartus III. Kolmas üldlaulupidu 1880. aastal Tallinnas (paberkaaned kulunud)

1.99
Kiirvaade
Lisa korvi