Näitan kõiki 19 tulemust

“101 Eesti arheoloogilist leidu”

Siia raamatusse on koondatud Eesti 101 arheoloogilise leiu lood. Kaugelt üle miljoni meie muuseumites hoitava leiu hulgas moodustavad need vaid väikese osa, ent nende lugude abil oleme püüdnud näidata, kuidas arheoloogid esemeid uurivad, kuidas saadakse teada esemete vanus ning kasutusviisid, kuidas jõutakse vaid mõne leiu järgi tõlgendusteni ammu kadunud ühiskondade ja inimeste kohta. Arheoloogia, nagu […]

14.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Arheoloogiga Eestimaa teedel”

Viimaste aastate arheoloogilise uurimistöö tulemused kinnitavad, et Eesti ajalugu on ümmarguselt kümme tuhat aastat pikk. Kui igale sajandile pühendada üks lehekülg, võiks kogu selle ajaloo mahutada ühe raamatu kaante vahele, mille maht oleks sada lehekülge. Ainult viimased seitse lehekülge selles raamatus oleksid koostatud dokumentide, ürikute ja muude kirjalike allikate põhjal, ülejäänud üheksakümmend kolm lehekülge tuleks […]

6.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Eesti esiajalugu

“Eesti esiajalugu”

Autorid: L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Laiale lugejaskonnale määratud ning rikkalikult illustreeritud (ligi 300 kaarti, fotot ja skeemi) koguteos, uusim ja ainus täielik kokkuvõte senise arheoloogilise uurimistöö tulemustest Eesti NSV-s. Autorid on jälginud Eesti muistse elanikkonna majanduse, ühiskondlike ja etniliste suhete ning kogu muistse kultuuri arengut. Eesti esiajalugu on seejuures käsitletud seostatuna […]

14.55
Kiirvaade
Lisa korvi
Eestimaa viimastel ees

“Eestimaa viimastel aastamiljonitel”

Maad on võrreldud liivaterakesega kosmoses, kuid sellelgi terakesel on seljataga pikk ja keerukas arengulugu, mille kõiki üksikasju inimestel vaevalt kunagi õnnestub taastada. Käesolevas raamatus tuleb juttu Maa noorimast ajastust ja selle käigus Eesti maa-alal toimunud sündmustest. Vajadus vastava teabe järgi on ilmne. Peaks ju olema huvitav teada, kuidas meie koduvabariik vabanes mandrijää külmast haardest ja […]

5.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Hõbevalge”

Lennart Meri (1929-2006) – suur Eesti riigimees ja armastatud president 1992-2001 – oli varasemal ajal okupatsiooniaastatel, tuntud peamiselt filmimehe ja kirjanikuna. Kunstilise loojana oli tema missioon siiski sarnane hilisema poliitikukarjääri kreedoga: jutustada Eesti, Euroopa ühe põlisema rahva lugu. Me oleme oma ajaloo sees suured. See tähendas toetumist sügavale ajalootundmisele: faktidele muistsest geograafiast, folkloorile, antiikallikatele jne. […]

9.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Hõbevalge”

Reisikiri suurest paugust, tuulest ja muinasluulest … Sõnaga hõbevalge, ka valge ja valgus, tähistati meie muistsetes loitsudes ohvrit, mis haldjate, vaimudele või jumalatele pühendati. Lennart Meri tõi “Hõbevalgega” ohvri kogu Eesti altarile. Raamatu ilmumise tähendust on raske ülehinnata. Kurja petmiseks olid “Hõbevalge” 1976. aasta väljaandes Heinz Valgu suurepärased veidi karikatuursed illustratsioonid, mis jätsid raamatust pisut […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses”

Arhitektuuriajalooline monograafia hõlmab Kuressaare linnus-kindluse 600 aasta pikkust ehituslugu 14.-19. sajandini, tuginedes aastatel 2010-2014 toimunud mahukatele arheoloogilistele uuringutele. Uued andmed korrigeerivad olulisel määral senist ettekujutust Kuressaare linnuse tekkest ja arengust ning selgitavad uusaegsete kindlustuste arengulugu. Rohkem kui 200 värvifoto, skeemi ja joonisega illustreeritud raamat annab põhjaliku ülevaate Kuressaare piiskopilinnuse kujunemisest, kesk- ja uusaegsetest kaitserajatistest ja […]

29.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Kui Lembitu kutsus …”

Kroonika on avatud, ammu möödunud sündmused taas silme ette manatud. Loendamata rida sõjakäike, põletatud külasid, röövitud varandusi, tapetud inimesi. See oli seitse ja pool sajandit tagasi, 13. sajandi algul Eestis. Sõdu oli siin ennegi peetud. Sellest kõnelevad varasemad teated vene leetopissides ja skandinaavia saagades. Sama tunnistavad ka üle kogu maa rajatud arvukad linnused. Ent veel […]

6.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Läbi aastatuhandete

“Läbi aastatuhandete”

Käesolev raamat jõudis lugejani esmatrükis kümme aastat tagasi, aastal 1963. Otsustades lühikese ajavahemiku järgi, mille jooksul raamatu tiraaž läbi müüdi, võttis Nõukogude Eesti lugeja raamatu vastu huviga. Tunnustuseks autoreile oli 1970. aastal raamatu avaldamine soome keeles (“Halki vuosituhansien”. Virosta kääntänyt Pekka Sarvas. Helisingin Yliopiston Arkeologian Laitos, Moniste N:0 1, Helsinki 1970), millega raamat lülitati Helsingi […]

3.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Maa jääb paigale”

Eesti ilukirjanduse aegumatu korüfee värske ja kompromissitu käsitlus Põhjasõja-aegsetest sündmustest Tartumaal pakub pilguheitu ühte tumedamatest peatükkidest meie rahva kujunemisloos. Katkuepideemiast puutumata jäänud orbude heitluste kaudu, kes kahe vaenuväe vahelises halastamatus sõjatormis endale eluõigust välja võitlevad, jutustab Arvo Valton meile elutruu ja hingekriipiva loo igipüsiva maakamara ja end sellega sidunud vähem või rohkem püsitute inimeste eriskummalisest […]

17.99
Kiirvaade
Lisa korvi
Minevikult tänapäevale

“Minevikult tänapäevale”

Peamiselt pildiraamat. Sisukord: Saateks. Muistsed asulakohad. Linnused. Matmispaigad. Ohverdamiskohad. Väikeselohulised kultusekivid. Muud muistised. Muistsed esemed. Peit- ja aardeleiud.

3.85
Kiirvaade
Lisa korvi

“Muinas-Tallinna otsimas”

Esimene kirjalik teade Tallinna kohta pärineb aastast 1219: misjonärina Liivimaale rännanud preester Henrik, Eesti ja Läti varase ajaloo tähtsaima allika autor, märgib, et suure väega Rävalasse seilanud taanlased „asusid Lyndanisesse, mis oli varem olnud revalaste linnus, ja lammutades vana linnuse, hakkasid teist, uut ehitama”. Võib niisiis öelda, et see daatum tähistab ühtlasi Tallinna astumist Euroopa […]

22.50
Kiirvaade
Lisa korvi

“Muistsed asulad ja linnused I”

Arheoloogiline kogumik. I osa Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Eesti ja vene keeles. Sisukord: Toimetuselt. От редакции. S. Tarakanova (Moskva), O. Saadre, Tallinnas 1952.-1953. aastal teostatud arheoloogiliste kaevamiste tulemusi. С.А. Тараканова (Москва), О.В. Саадре, Результаты археологических раскопок 1952-1953 годов в Таллине. H. Moora, Muistsete linnuste uurimise tulemustest Eesti NSV-s. Х.А. Моора, О результатах исследования […]

14.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Muistsed laevad ees

“Muistsed laevad, iidsed paadid”

Eesti meresõidu ja veeliikluse ajalugu on pikk. Kui pikk? Kas oleme maa- või mererahvas? Kas ja millal oli meie viikingiaeg? Kas Sigtuna hävingus oli eestlaste käsi mängus? Milline nägi välja meie muinaslaev ja kus asusid eestlaste muinassadamad? Kas on neid leitud? Kui palju küsimusi! Ent kroonikad on napisõnalised. Kas on üldse võimalik vastata ja kes […]

19.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Muistseid lahingupaiku otsimas”

800 aastat Eesti muistsest vabadusvõitlusest. Uurimislood Raamat on sündinud mitmeaastase huvitegeuse tulemusena. See on lühike lugude ja hüpoteeside kogu, mis on kujunenud peaasjalikult ajaloo- ja kirjandusallikate, ajaloosündmuste kronoloogiate ning mitmesuguse kartograafilise materjali analüüsi alusel. Lugude kirjutamisel ei ole autor järginud rangeid teadusliku uurimistöö koostamise kriteeriume, kuigi autoril oli tugev uurimuslik taotlus. Ühtaegu on kogu faktimaterjali […]

12.00
Kiirvaade
Lisa korvi

“Saaremaa Stonehenge”

On öeldud nii, et megaliitkultuur on üks eeldusi, mille põhjal määratleda kultuurrahvast. Hoolimata sellest, et kuulume jääajajärgsesse ühtsesse Põhjala kultuuriruumi, ei peeta tõsisemate jälgede otsimist megaliitkultuurist, rääkimata millestki nii eksklusiivsest kui muinasobservatooriumid, Eestis siiski kuigi mõttekaks tegevuseks. Ja seda vaatamata asjaolule, et megaliitkultuur ulatus meie lähialadele Skandinaavias ja meist möödagi ning et jäljed sellest on […]

12.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Taanlaste ristisõda Eestis”

13. sajandi alguses jõudsid Euroopas ja selle ääremaadel juba sajandeid kestnud ristisõjad Eestisse. Kristuse nimel saabus siiamaile võitlema sõdalasi Taanist ja Saksamaalt ning Eesti muudeti jõuga osaks läänekristlikust maailmast. Levinud legendi kohaselt langes ühes nende ristiretkede ajal peetud lahingus taevast alla taanlaste rahvuslipp Dannebrog, valge ristiga punasel taustal. Kuid mis selle ristisõja käigus õieti aset […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Teekond maailma ääreni

“Teekond maailma ääreni”

Kuidas kreeklane Pytheas oma imelisel teekonnal 2300 aastat tagasi Eestimaalt Ultima Thule avastas. Raul Talvik on arstiteadlane ja anestesioloogia emeriitprofessor. Eesti taasiseseisvumise järel oli ta Eesti perearstide väljaõppe organiseerija ja üks praeguse perearstisüsteemi alusepanijaid. Ta on ka Eesti esimese suurhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi üks loojaid ning selle esimene juhataja. Huvi tehnoloogia vastu viis 1990. aastate […]

17.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Viikingiaja aarded Eestist”

Idateest, rauast ja hõbedast Viiking ei olnud kaasaegsete silmis rahvuslik, vaid sotsiaalne mõiste, mille alla mahtusid kõik Läänemere hõimud, kelle laevaehitustehnika ja navigatsioonioskused olid saavutanud küllaldase taseme. – Lennart Meri “Hõbevalge” Imeline Teadus, Imeline Ajalugu

24.90
Kiirvaade
Lisa korvi