Näitan 1–20 tulemust 379-st

“… ja siiski tahta elada”

Psühholoog kogeb omal nahal koonduslaagrit Raamatu autor – Viktor E. Frankl – ütleb, et inimesel pole tarvis mitte pingevaba olekut, vaid eesmärki, mille poole püüelda ja mille pärast pingutada. Tähtis on mõte, mille nimel elada ja mida teoks teha. See raamat räägib ühelt poolt psühhiaatri enda läbielamistest koonduslaagris, aga teisalt juhatab ka Frankli filosoofiani: ellujäämiseks […]

7.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“21 maailmakuulsat mõtlejat”

Juba väga kauges minevikus pöördusid inimkonna helgeimad pead maailma algallikate otsinguile, nad püüdsid avastada looduse saladusi ning teha kindlaks selle seadusi. Aeg läks, üks ajastu vahetus teisega, aegamööda hakkas inimühiskonna struktuur muutuma järjest keerulisemaks ja tavainimesele raskemini mõistetavaks. Suured filosoofid mõtisklesid ja arutlesid, rääkisid ja kirjutasid üha rohkem kõikvõimalikest seostest ümbritsevas maailmas, inimese kõlbelisest algest, […]

10.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“33 sõjastrateegiat”

Suurepärane ülevaade sõjastrateegiatest ja igapäevaelu peenest sotsiaalsest mängust eduka teose “48 võimuseadust” autorilt Robert Greene´i jalustrabavad juhised pakuvad põhjalikke ja ajatuid ajaloosündmustest pärit õppetunde, et aidata lugejail alistada vastast, püüda lõksu teadmatuses olevat ohvrit või tõusta oma valdkonnas parimaks. Mitmesuguseid maailma tsivilisatsioone hõlmav, kümneid poliitilisi, filosoofilisi ja religioosseid tekste ning tuhandete aastate vägivaldseid konflikte analüüsiv […]

29.90
Kiirvaade
Lisa korvi
99 luuletust

“99 luuletust”

Lõpmatu Olendi lõpmatu asupaik kõikjal on: maas, vees, tules ja tuules.  Välgunoolena tühjuses sähvatab otsija meel. Pühakust müstik ja luuletaja, Kabir(das) elas Põhja-Indias. Varanasi linnas umbkaudu 15. sajandil. Üles kasvanud muslimist kangaskuduja perekonnas, lugema ja kirjutama õppimata, teenis oma igapäevast leiba kudumiskunstiga. See on ka enamvähem kõik, mis tema legendidega tihedasti läbipõimunud eluloost teada on […]

9.98
Kiirvaade
Lisa korvi

“Abiellumine, lahutamine ja uuesti abiellumine”

Läbi aastate on Koguduses esinenud valearusaamad abiellumisest, lahutamisest ja uuesti abiellumisest, mis on külvanud valu, süüdistusi ja segadust. Paljud on kannatanud vaikides, arvates, et Jumal on mineviku eksimuste tõttu nende peale vihane või ei ole nendega rahul. Aga tõde on see, et meie Isa Jumal on täis headust ja halastust. Ta ei süüdista sind milleski. […]

5.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Abielusoofia. Koos püsimise kunst ja teadus”

See sisukas kokku jäämise käsiraamat on täis lihtsaid ja mõjusaid nõuandeid, kuidas suhet korras hoida või tagasi reele saada. Auhinnatud ajakirjanik Belinda Luscombe näitab teaduslikult, et kuigi abielu pole alati lihtne, mõjub see positiivselt nii osapoolte tervisele, rahaasjadele kui ka üldisele heaolule. Vaimukalt kirjutatud teoses, mille on tõlkinud Susan Luitsalu, tuuakse välja ümberlükkamatud faktid, purustatakse […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Aeg ja vaim”

Sotsioloogi ja filosoofi Ülo Vooglaidi raamat “Aeg ja vaim” sisaldab mõtteid, mõtisklusi ning eluloolisi fragmente. Raamatu koostaja on pidanud silmas eesmärki, et lugejal oleks võimalus tutvuda nii tuntud kui ka tundmatu Ülo Vooglaidiga. Tema mõttekilde iseloomustab elu tegelikkuse süvitsi tajumine, meisterlik elunähtuste kujutamine, aga samas ka sügav hoolivus inimese vabaduse, loomingu ning mõttetöö vastu. Siin […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ahvist kodanikuks … või vastupidi”

Kui sa teed plaani üheks aastaks, kasvata riisi. Kui sa teed plaani 20 aastaks, kasvata puid. Kui sa teed plaani aastasadadeks, kasvata mehi. – Hiina vanasõna. … Leian, et selle raamatu näol on tegemist peamiselt filosoofilise uurimusega, kuigi siin on ka õiguslikku kui otseselt poliitilist kultuuri ja kultuurituse analüüsi. Uurimus on eelkõige kontseptuaalne püüd leida […]

5.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Aine ja mälu”

Järgnevas raamatus väidetakse, et vaim on tegelik ja et aine on tegelik, ning üritatakse määrata nende suhet teineteisesse ühe konkreetse näite varal, milleks on mälu. Kuid teisest küljest vaadeldakse siin keha ja vaimu sellisel viisil, et me loodame oluliselt mahendada või isegi kõrvaldada teoreetilisi raskusi, mida dualism on alati tekitanud ning mistõttu see pole filosoofide […]

9.75
Kiirvaade
Lisa korvi
Ainult patustele

“Ainult patustele”

Kristluse igavene mõte: lunastus, jumalariigi tulek, jumala lasteks saamine, Jumala plaani täideviimine Püha Vaimu juhtimisel, mis kõik teostub meie ühenduses elava Kristusega, seatakse selles raamatus meie ette ilma ühegi kompromissita, kõige järsemas vastuolus moodsa aja materialistliku maailmavaatega. Kui lugeda Russelli kuulsat raamatut, siis tundub, et selles raamatus käsitletakse kristlust mingisugusel uuel viisil ja uues vaimus, […]

9.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ajaloolase käsiraamat”

Mis on ajalugu, kas teadus või kunst, või hoopis vanade dokumentide töötlemine? Kas ajaloos valitseb juhus või paratamatus ja seaduspärasus? Kas ajaloolane on karm kohtunik või mõista püüdja, kõikvõimas prohvet ja tõekuulutaja või pimeduses eksleja? Neile küsimustele püüab autor raamatus vastata. Ajaloo uurimise igaveste probleemide kõrval on puudutatud ka moodsaid suundumusi ja teooriaid, mida illustreerivad […]

12.55
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ajalugu ja teoloogia 2: Kõrbeisade vaimsus: katsumus kogu eluks”

Õigeusu askeetlus ei ründa ihu, vaid on suunatud “kurjade taevaaluste vaimude vastu”(Ef 6:12), langenud vaimude vastu, kes aheldavad inimese kirgedesse, tehes temast lihalikele lõbudele alluva täiesti meeletu olendi. Puhas ihu saab aga Vaimu eluasemeks. Munga neitsilikkus ja karskus pole üksnes armuannid, vaid ka mõistuspärase võitluse tulemusel saavutatud “vaimsed vägiteod”, mille põhimõtteks on “Ära heida meelt!” […]

14.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ajalugu ja teoloogia 4: “Kui sa ainult teaksid Jumala kinki…” Valitud jutlusi”

Et need kaunid, teoloogiliselt sügavad ja tihti tundelised metropoliit Stefanuse vaimulikud kõned ei läheks kaduma, on avaldatud see jutlusteraamat. Katkend jutlusest 2011 Värskas Jüripäeval ” Aga ülestõusmispühad on käes! Ülestõusmispühad on väljakutse uuele elule, et tulla võitjaks kõige nõudlikumas võitluses üldse – võitluses iseendaga. Sest kõige hullem inimeses on tema “mina ise”. Raske asi see […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Ajastute igatsus

“Ajastute igatsus”

Jeesuse elu. “Ajastute igatsuse” kirjutaja Ellen Gould White (1827-1915) on enam kui viiekümne raamatu autor. Elades ja töötades peamiselt Ameerika Ühendriikides, kuid ka Euroopas ja Austraalias, jättis ta maailmale oma kirjatöödega suurepärase Piibli kommentaari. Kristliku kirjanduse kullafondi moodustab tema viiest raamatust koosnev sari “Ajastute konflikt”. Käesolev teos, mis käsitleb Jeesuse elu, on selle sarja kolmas […]

3.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Amenemhet I õpetus oma pojale Senusertile”

Egiptuse Keskmise riigi ajast (21. – 18. sajand eKr) pärinev ja hiljem kuulsale Heti-nimelisele kirjutajale omistatud vaarao Amenemheti õpetussõnad on Muinas-Egiptuse didaktilise kirjanduse üks tähtteoseid. Ühtlasi on tegu selle žanri ühe omanäolisema näitega, kus manitsused on pandud vandenõulaste poolt tapetud valitseja suhu. Postuumselt oma poja Senuserti poole pöördudes mõistab ta hukka mõrvarid ja sõnastab kujutelma […]

13.95
Kiirvaade
Lisa korvi

“Analüüs ja metafüüsika”

Ma nimetan seda raamatut sissejuhatuseks filosoofiasse. Sissejuhatav on ta kahes mõttes. Esiteks ei eelda ta oma lugejailt varasemaid kokkupuuteid filosoofiaga. Ta peaks olema mõistetav ka ilma selliste kokkupuudeteta. Teiseks ei alusta ma mitte konkreetsete probleemide arutamisest, vaid filosoofia üldise loomuse käsitlemisest, lähtudest sellest, kuidas mina – koos paljude teiste meie aja filosoofidega – filosoofiat mõistan […]

11.11
Kiirvaade
Lisa korvi

“Analüütiline psühholoogia. Teooria ja praktika. Tavistocki loengud”

Aasta 1935 oli sündmusterohke. Hitler alustas Saksamaal relvastumisega, võttis juutidelt kodakondsuse ja tegi algust “rassilise puhtuse” programmiga, Stalin avas Moskva metroo, Richmondis müüdi esimest korda purgiõlut, Gerhard Domagk võttis kasutusele esimese antibakteriaalse ravimi strepotsiidi, Berliinis kanti üle esimene televisiooniprogramm ja Pärsia uueks nimeks sai Iraan. Šveitsi psühhiaater ja psühhoterapeut Carl Gustav Jung sai 60-aastaseks ning […]

25.20
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ängi mõiste”

Distinksioonide aeg on möödas, süsteem on saavutanud oma võidu. See inimene on haruldus, kes veel meie päevil toda aega armastab ja kelle hing januneb millegi nii haihtunu järele. Olgu kuidas on, kuid ometi jääb Sokrates selleks, kes ta oli: lihtne tark oma imelis distinktsiooniga, millest ta ise kõneleski ja mille ta ise välja arendas ja […]

7.20
Kiirvaade
Lisa korvi

“Anti-Dühring. Härra Eugen Dühringi poolt teaduses teostatud pööre”

Engelsi raamat “Härra Eugen Dühringi poolt teaduses teostatud pööre” ehk “Anti-Dühring” kuulub teadusliku kommunismi rajajate tähtsamate teoste hulka. Lenin ütleb, et selles raamatus on “analüüsitud tähtsamad küsimused filosoofia, loodusteaduse ja ühiskonnateaduste valdkonnast… See on imetlusväärselt sisukas ja õpetlik raamat”. (Raamatus on endise omaniku nimi)

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi
Apostlite teod

“Apostlite teod”

Apostlite teod on Piibli samanimelise raamatu ja apostlite kirjade kommentaar. Kuna apostlite elutööks oli evangelisatsioon, siis on ka raamatu peamiseks sisuks misjonitöö, esitatuna Pauluse, Peetruse, Johannese ja teiste algristikoguduse juhtide elu ja tegevuse kaudu. Eriline koht on Püha Vaimu tööl koguduse juhtimisel. “Apostlite teod” kuulub E.G. White´i Ajastute Konflikt sarja, olles selle viiest raamatust koosneva […]

9.99
Kiirvaade
Lisa korvi