Näitan 1–12 tulemust 185-st

“21 maailmakuulsat mõtlejat”

Juba väga kauges minevikus pöördusid inimkonna helgeimad pead maailma algallikate otsinguile, nad püüdsid avastada looduse saladusi ning teha kindlaks selle seadusi. Aeg läks, üks ajastu vahetus teisega, aegamööda hakkas inimühiskonna struktuur muutuma järjest keerulisemaks ja tavainimesele raskemini mõistetavaks. Suured filosoofid mõtisklesid ja arutlesid, rääkisid ja kirjutasid üha rohkem kõikvõimalikest seostest ümbritsevas maailmas, inimese kõlbelisest algest, […]

10.90
Kiirvaade
Lisa korvi
99 luuletust

“99 luuletust”

Lõpmatu Olendi lõpmatu asupaik kõikjal on: maas, vees, tules ja tuules.  Välgunoolena tühjuses sähvatab otsija meel. Pühakust müstik ja luuletaja, Kabir(das) elas Põhja-Indias. Varanasi linnas umbkaudu 15. sajandil. Üles kasvanud muslimist kangaskuduja perekonnas, lugema ja kirjutama õppimata, teenis oma igapäevast leiba kudumiskunstiga. See on ka enamvähem kõik, mis tema legendidega tihedasti läbipõimunud eluloost teada on […]

9.98
Kiirvaade
Lisa korvi

“A ja O taskuteatmik. Filosoofia”

“Taskuteatmik A ja O. Filosoofia” vaatleb konspektiivsel, kuid täpsel viisil Lääne-Euroopa mõttelugu Vana-Kreeka Mileetose koolkonna mõtlejatest kuni 20. sajandi lõpu filosoofideni. Kõige tähtsamad selles reas on Sokrates, Platon ja Aristoteles, sest kogu järgnev filosoofia on üksnes ääremärkused nende teoste juurde. Keskaja alguses seisab Püha Augustinus, kellele järgnevad kõrgkeskaja skolastikud Püha Aquino Thomas, Duns Scotus ja […]

9.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ahvist kodanikuks … või vastupidi”

Kui sa teed plaani üheks aastaks, kasvata riisi. Kui sa teed plaani 20 aastaks, kasvata puid. Kui sa teed plaani aastasadadeks, kasvata mehi. – Hiina vanasõna. … Leian, et selle raamatu näol on tegemist peamiselt filosoofilise uurimusega, kuigi siin on ka õiguslikku kui otseselt poliitilist kultuuri ja kultuurituse analüüsi. Uurimus on eelkõige kontseptuaalne püüd leida […]

5.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Aine ja mälu”

Järgnevas raamatus väidetakse, et vaim on tegelik ja et aine on tegelik, ning üritatakse määrata nende suhet teineteisesse ühe konkreetse näite varal, milleks on mälu. Kuid teisest küljest vaadeldakse siin keha ja vaimu sellisel viisil, et me loodame oluliselt mahendada või isegi kõrvaldada teoreetilisi raskusi, mida dualism on alati tekitanud ning mistõttu see pole filosoofide […]

9.75
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ainult patustele”

Kristluse igavene mõte: lunastus, jumalariigi tulek, jumala lasteks saamine, Jumala plaani täideviimine Püha Vaimu juhtimisel, mis kõik teostub meie ühenduses elava Kristusega, seatakse selles raamatus meie ette ilma ühegi kompromissita, kõige järsemas vastuolus moodsa aja materialistliku maailmavaatega. Kui lugeda Russelli kuulsat raamatut, siis tundub, et selles raamatus käsitletakse kristlust mingisugusel uuel viisil ja uues vaimus, […]

5.99
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ajaloolase käsiraamat”

Mis on ajalugu, kas teadus või kunst, või hoopis vanade dokumentide töötlemine? Kas ajaloos valitseb juhus või paratamatus ja seaduspärasus? Kas ajaloolane on karm kohtunik või mõista püüdja, kõikvõimas prohvet ja tõekuulutaja või pimeduses eksleja? Neile küsimustele püüab autor raamatus vastata. Ajaloo uurimise igaveste probleemide kõrval on puudutatud ka moodsaid suundumusi ja teooriaid, mida illustreerivad […]

12.55
Kiirvaade
Lisa korvi

“Analüüs ja metafüüsika”

Ma nimetan seda raamatut sissejuhatuseks filosoofiasse. Sissejuhatav on ta kahes mõttes. Esiteks ei eelda ta oma lugejailt varasemaid kokkupuuteid filosoofiaga. Ta peaks olema mõistetav ka ilma selliste kokkupuudeteta. Teiseks ei alusta ma mitte konkreetsete probleemide arutamisest, vaid filosoofia üldise loomuse käsitlemisest, lähtudest sellest, kuidas mina – koos paljude teiste meie aja filosoofidega – filosoofiat mõistan […]

11.11
Kiirvaade
Lisa korvi

“Ängi mõiste”

Distinksioonide aeg on möödas, süsteem on saavutanud oma võidu. See inimene on haruldus, kes veel meie päevil toda aega armastab ja kelle hing januneb millegi nii haihtunu järele. Olgu kuidas on, kuid ometi jääb Sokrates selleks, kes ta oli: lihtne tark oma imelis distinktsiooniga, millest ta ise kõneleski ja mille ta ise välja arendas ja […]

7.20
Kiirvaade
Lisa korvi

“Äratuskell õhtumaadele”

“Vaevalt peab olema ennustaja, arvamuseks ette ära, et suur osa neist immigrantidest, keda meie haritlaskond nii innukalt riiki kokku tassib, moodustab tulevaste slummide põhielanikkonna,” tsiteerib Helsingi Sanomat Vihavaineni esseekogumikku. 62-aastane professor kirjutab, et Soome intelligents libastus omal ajal stalinismi, kuid pole sellest midagi õppinud. Vihavaineni sõnul peab arvamuste paljusust toonitav postmodernne haritlaskond kõike ühteviisi väärtuslikuks […]

19.90
Kiirvaade
Lisa korvi

“Arutlus meetodist. Aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes”

Rene Descartes´i (1596-1650) “Arutlus meetodist” on üks kõige tuntumaid ja loetumaid filosoofilisi tekste. Kui keegi filosoofiast natukenegi kuulnud on, siis tuleb talle tuttav ette kartesiaanlik kahtlemise meetod, mille rakendamisel on võimalik jõuda äratundmisele, et kui ma mõtlen, siis järelikult ka olen – cogito, ergo sum. Ent Descartes´i “Arutlus” teeb ilma ka väljaspool tänapäevaselt mõistetud filosoofia […]

15.80
Kiirvaade
Lisa korvi